Projekt „Anthropoid“ – prezentace dokumentace na Stoliňské

Projekt „Anthropoid“ – prezentace dokumentace na Stoliňské

K 75. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha vytvořila naše škola spolu s cyklokoordinátorem panem Uzlem projekt Anthropoid, který měl za cíl přiblížit podrobnosti atentátu a hrůzy, které pak zažívalo civilní obyvatelstvo. Žáci postupně sbírali materiály a archivní dokumenty k atentátu a k tomu, jaké utrpení pak zažívalo civilní obyvatelstvo. Díky ochotě pana cyklokoordinátora MČ Praha 20, pana Petra Uzla, se nám v pátek 26. 5. podařilo realizovat ojedinělou besedu s panem Stanislavem Baumanem, který má dětství spojené právě s událostmi těsně souvisejícími s atentátem na R. Heydricha. Od popravy rodičů, přes převýchovu v ústavech až po postupný návrat do normálního života, kdy se o něho starala babička s dědečkem z matčiny strany. Beseda to byla velmi emotivní, třída byla zaplněna vysoko nad běžný stav a nikdo se neodvážil ani pohnout, aby mu něco ze slov pana Baumana neuteklo. Pro velký zájem žáků a díky ochotě pana Baumana se beseda mohla zopakovat ještě pro další žáky. Ono je to úplně něco jiného, když můžete poslouchat někoho, kdo to celé prožil, než když jen čtete text z učebnice, třebas doplněný mnoha obrázky.

dsc_6629

Na besedu jsme navázali v neděli 28. 5. cyklovýletem na trase HP – Nehvizdy – Horoušany – HP po místech, která byla klíčová pro tehdejší zahájení přípravy atentátu na R. Heydricha. Cyklovýlet naplánoval pan Petr Uzel, což byla záruka, že trasa bude připravena do nejmenšího detailu. Skutečně tomu tak bylo. Po úvodní zastávce u domu manželů Khodlových následovala další, naše klíčová zastávka byla v Nehvizdech, kde na nás čekal pan Bauman, abychom společně s ním pokračovali k památníku seskoku parašutistů a dále k místu, kde stával rodný mlýn rodiny Baumanových v Horoušanech. Dalším milým hostem na našem výletu byl zastupitel Nehvizd, pan Adamec, který nám přiblížil koncepci dalšího rozvoje obce a jejího propojení se zmiňovanými hist. událostmi.

dsc_6493

Poslední část projektu byla v duchu následných událostí spojených s atentátem – připomínka 75 let od vyhlazení obce Lidice. Památník Lidice zapůjčil naší škole výstavu dokumentující život a zánik obce Lidice, spoustu dalšího materiálu zase dodali naši žáci. Materiál si opatřili vlastním úsilím i v rámci poznávacího zájezdu do Lidic. Chodba školy byla lemována tematickými panely, ve třídách byla interaktivní mapka s popisnými čísly domů a po rozkliknuti bylo možno identifikovat další osud obyvatel domů; v další třídě byl opakovaně promítán film z NFA dokumentující zvěrstva, které byla činěna při likvidaci Lidic. Pro širokou veřejnost byla i tato část prezentace projektu přístupna, což mnozí využili a jak máme doloženo v návštěvní knize, skutečně se precizní práce našich žáků líbila. Nezbývá než poděkovat paní učitelce Vávrové a Březinové za vynikající přípravu výstavy a pochopitelně i žákům třídy 8.B, kteří se nejen na přípravě aktivně podíleli, ale byli všem vynikajícími průvodci po vlastní výstavě.

dsc_6642

Martin Březina, ředitel

Prev Mladí pro mladé
Next Letní rozhovor se starostkou Hanou Moravcovou