Projekt AV ČR „POZVĚTE VĚDCE DO VÝUKY“

Projekt  AV ČR „POZVĚTE VĚDCE DO VÝUKY“

Doba distanční výuky, která je doufejme za námi, nepřinesla pouze často propíraná negativa, ale umožnila i velmi obohacující akce, o jejichž realizaci bychom se při prezenční výuce neodvážili ani uvažovat. Mezi takové patří bezesporu projekt Akademie věd České republiky s názvem „Pozvěte vědce do výuky,“ do kterého se opakovaně zapojila i naše škola. V rámci hodin českého jazyka zažili studenti vyšších ročníků gymnázia cenný vpád odborníků hned několikrát.

Teoretik vyprávění prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. navštívil sextu A se svou živelnou přednáškou o realistickém vyprávění a septimě A představil proměny postavy a vypravěče v průběhu vývoje literatury. Dalším pozvaným literárním vědcem z Ústavu pro českou literaturu AV ČR byl teoretik verše PhDr. Robert Kolár, Ph.D., který seznámil s náplní své práce a moderními možnostmi zkoumání verše studenty kvinty A. Lingvistka Mgr. Lucie Jílková, Ph.D. z Ústavu pro jazyk český zavítala do kvinty A a septimy A, kde představila činnost jednotlivých oddělení ústavu a pojednala o současné mediální češtině.

Ohlasy studentů byly veskrze pozitivní:

Tuto akci hodnotím velmi kladně. Pan Kolár byl velice sympatický a jsem ráda, že nás blíže seznámil se svou prací. Líbilo se mi, že měl na každý dotaz výstižnou odpověď a občas přidal i životní zkušenost. Také mě velmi zaujaly informace o jeho projektech, např. projekt o Viktoru Dykovi.

Adéla Soukupová, 5. A

 

Především mě bavila druhá část přednášky, kdy nám paní Jílková představila konkrétní odlišnosti jazyka v různých oblastech republiky. Líbily se mi také ukázky z televizních pořadů/filmů/seriálů a správné výslovnosti cizích slov, která jsem sama předtím vyslovovala špatně. Také mě velmi překvapilo, jak přísná jsou pravidla vyjadřování v televizi.

Bára Štajnerová, 7. A

Radost pana Fořta, když nám o realismu vyprávěl, se přenesla i na mě.

Eliška Prokopová, 6. A

Přednáška byla opravdu zajímavá a předčila má očekávání. Pan profesor Fořt mě velmi zaujal několika myšlenkami/pohledy na věc a donutil mě se zamyslet nad existencí a chápáním světa. Teď si musím přečíst více realistických románů, protože jsem opravdu zvědavá, co mi to dá. Akci hodnotím velmi kladně a jsem z ní nadšená.

                                                                                                             Michaela Šabatová, 6. A

 

Velice zajímavé. Kompletně se mi líbí myšlenka tohoto projektu, kdy mají studenti příležitost se setkat (byť distančně) s opravdovými vědci.

Vojtěch Šrámek, 5. A

 

Nutno dodat, že naši studenti nedělali škole ostudu. Právě naopak, pokládali otázky, hostům naslouchali, a i svým přístupem dotvářeli příjemnou atmosféru vzácných setkání.

Všem vědcům, kteří se projektu účastnili a ochotně věnovali středoškolským studentům svůj čas a především vědomosti, patří velké díky. Doufejme, že na spolupráci budeme v budoucnu moci navázat i při klasické výuce.

Alena Vavřičková, vyučující ČJ

Prev Post Bellum – Příběhy našich sousedů
Next Škola opět v pohybu