Projekt Erasmus+ přivítal zahraniční pedagogy

Projekt Erasmus+ přivítal zahraniční pedagogy

Ve druhém říjnovém týdnu hostila naše škola zahraniční pedagogy v rámci projektu Erasmus+ TEPS, který je zaměřen na práci s technickými boxy.

skoly_ratiboricka2

S kolegy z Holandska, Irska, Španělska a Turecka jsme intenzivně diskutovali o významu podobných projektů, o smysluplnosti technického vzdělávání a v neposlední řadě i o tom, jak takový box má vypadat, aby byl pro děti přínosem.

V současné době máme pro děti připraveno 15 technických boxů. Každý obsahuje obrázkový návod doplněný o anglický text (s českým překladem) a materiál potřebný pro výrobu určitého technického výrobku. Součástí boxů je také evaluační list, na němž žáci svoji práci zhodnotí a pokusí se zformulovat, co se při práci naučili. Žáci se během práce učí spolupracovat ve skupinách a zároveň si rozšiřují svou anglickou slovní zásobu. Zahraniční hosté se zúčastnili několika hodin výuky s boxy, které navrhly paní učitelky z naší školy. Některé z boxů byly již inspirovány nápady dalších kolegů ze zahraničí.

V rámci této spolupráce vznikají také webové stránky, na kterých je možné materiály ke všem boxům stáhnout. Pro tento projekt bychom v každé zemi rádi vybudovali síť partnerských škol, se kterými budeme již hotové boxy sdílet. I s našimi hosty jsme se proto vypravili na základní školu ve Svépravicích. Žáci 5. ročníku s námi strávili dvě vyučovací hodiny, v nichž si mimo jiné vyzkoušeli stavbu malého katapultu.

V rámci programu jsme navštívili RNDr. Mgr. Vojtěcha Žáka, Ph.D. z katedry didaktiky fyziky na MFF UK. Tři hodiny plné jednoduchých pokusů, které si každý účastník mohl vyzkoušet, nám budou inspirací pro tvorbu dalších boxů, stejně jako návštěva IQ Landie v Liberci, kde jsme absolvovali komentovanou prohlídku určenou speciálně pro pedagogy. S mnohými exponáty jsme se seznámili doslova na vlastní kůži.

Nevěnovali jsme se ale pouze pedagogické práci, vydali jsme se také na procházku po zajímavých zákoutích Prahy. Naši žáci si zkusili roli anglicky hovořících průvodců nejen při prohlídce školy, ale také např. při vysvětlování principu hudební stavebnice nebo při zdobení perníčků.

Týden nabitý událostmi poskytl všem zúčastněným obrovskou dávku inspirace pro další práci. Již nyní se těšíme na další společná pracovní setkání.

vyučující ZŠ Ratibořická

Prev Závazné stanovisko k posouzení vlivů provední záměru silničního okruhu kolem Prahy – úsek Běchovice – D1 na životní prostředí
Next Zbyněk Švehla: Sport se pro mě stal cestou a způsobem, jak mezi sebou propojit a přemostit světy před a po úraze