Projekt „Obědy do škol“ pomáhá už pátým rokem

Projekt  „Obědy do škol“ pomáhá už pátým rokem

I v nadcházejícím školním roce 2020/2021 se budou moci díky projektu MPSV
„Obědy do škol“ ve školách a školkách stravovat děti, jejichž rodiče si
nemohou dovolit hradit stravné z vlastních zdrojů. Obědy budou zajištěny až
pro 20 000 dětí v téměř tisícovce škol, školek a stravovacích zařízení ve všech
14 krajích České republiky, které se do projektu zapojily. Projekt je financován
z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).

„Obědy do škol“ pomáhají dětem ve věku 3–15 let, jejichž zákonní zástupci pobírají
dávky v hmotné nouzi. V zapojených školách a školkách se tyto děti mohou bezplatně
stravovat na základě potvrzení, které jejich rodiče získali na Úřadu práce ČR. Oběd
musí být sněden přímo ve škole, nejedná se tedy o přímou finanční podporu rodin.
„Projekt má primárně za cíl zajistit dětem ze znevýhodněných rodin pravidelnou
kvalitní stravu a vypěstovat v nich základní stravovací návyky, které z domova
bohužel často neznají. To, že budou moci ve škole jít společně s ostatními dětmi
normálně na oběd, jim také pomůže lépe se začlenit do kolektivu,“ vysvětluje
ministryně Jana Maláčová (ČSSD) význam projektu i s ohledem na zdravý fyzický,
ale i psychický vývoj dítěte.

Děti neodcházejí hned po vyučování domů, ale i po obědě často zůstávají ve škole
a účastní se různých volnočasových aktivit, mnohem více času tráví se svými
spolužáky. Zlepšují si studijní výsledky a celkově se zvyšuje jejich šance na lepší
budoucnost. V případě mateřských škol dochází někdy k tomu, že rodiče v obtížné
finanční situaci své děti kvůli povinnému stravnému do školky vůbec neposílají.
I těmto situacím se daří předcházet.

V tomto školním roce je pomoc připravena až pro 20 tisíc dětí v téměř tisícovce škol,
školek a stravovacích zařízeních. Projekty jednotlivých krajů jsou financovány
z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního
programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP).

Prev První příjemné školní ulice v Horních Počernicích
Next Informační zpravodaj Pražské integrované dopravy