Projekt TEPS Erasmus+

Projekt TEPS Erasmus+

Tento projekt má zlepšovat úroveň technického vzdělávání na prvním stupni základních škol. V rámci projektu připravujeme tzv. boxy, ve kterých děti najdou vše potřebné k  pokusům, které přijatelnou formou představují různé fyzikální zákony. Práce s boxy podporuje spolupráci a komunikaci v cizím jazyce, návody jsou psané v angličtině.

V rámci účasti na projektu probíhají také mezinárodní setkání učitelů zapojených škol. V březnu jsme proto navštívili Španělsko. Spolu s kolegy z Nizozemí, Estonska a Turecka jsme měli možnost účastnit se hodin, ve kterých se pracovalo s boxy, i nahlédnout do všedního programu zdejších žáků. Španělští kolegové velmi dbali na pestrost programu. Měli jsme proto možnost porovnat práci na různých typech škol. Mnoho času jsme s kolegy věnovali diskuzím nejen o přípravě pokusů, ale také o možnostech šíření myšlenky do dalších škol a pochopitelně i o našich školských systémech. Velice snadno jsme našli společnou řeč, tou je snaha přiblížit dětem okolní svět a podněcovat v nich touhu po objevování.

erasmus

Martina Josefová a Helena Brožovská, učitelky

Prev První jarní zpravodajství z FZŠ Chodovická
Next Střípky ze ZŠ Ratibořická

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment