Projektový den ve škole – Angličtina hrou

Projektový den ve škole – Angličtina hrou

Koncem roku jsme se zapojili do projektového dne s odborníkem z praxe pod názvem „Angličtina hrou“. Vzhledem k situaci s epidemií covid-19 se osoba z praxe připojila online. Probíhala přímá komunikace se žáky na všechna připravená témata. Lektorka mluvila pouze anglicky a případné překlady prováděli zapojení pedagogové. Akce probíhala na několika stanovištích v tělocvičně a na školní zahradě. Protože byl čas Vánoc, jedna z aktivit byla i na toto téma. Účastnilo se celkem 30 žáků naší školy, kteří byli rozděleni dle tříd, aby se dle platných nařízení nemíchali. Venku jsme měli 4 a v tělocvičně 3 stanoviště. Hry byly koncipovány tak, aby se mohlo zapojit co nejvíce žáků. Slovní zásoba byla zaměřena na barvy, čísla, zvířata a nádobí a samozřejmě na Vánoce.

Akce se moc vydařila, vše proběhlo podle plánu a žákům se to moc líbilo.

Andrea Bušová, učitelka

Prev REVITALIZACE ALEJE JEŘICKÁ
Next Informace k zápisům do mateřských škol pro školní rok 2021/2022