Projektový den 

Projektový den 

 

Projektový den

V pátek 22. 4. jsme slavili Den Země. Účastnily se ho všechny naše speciální třídy. Den Země se koná na celém světě a je zaměřen na ochranu přírody a životního prostředí. Děti samy uváděly některé příklady jak pomoci přírodě – sbírání a třídění odpadků, šetření s vodou a elektřinou atd.  Žáci společně s pozvanou zahradnicí přesadili některé pokojové květiny ze tříd a zasadili kořeny zázvoru. Ten teď máme ve třídách a jsme zvědaví, jestli nám vyroste. Přesto, že byla velká zima a foukal studený vítr, vše se povedlo a zase máme o něco více krásných květin ve třídách.

  1. Špoutilová, učitelka

 

Prev MOST BOŽANOVSKÁ
Next Adopce stromů