Proměna zámku na Křovinově náměstí

Proměna zámku na Křovinově náměstí

Zámek na Křovinové náměstí zakoupil ve dvacátých letech minulého století „Spolek péče o sirotky“, zřízený při Metodistické církvi v ČR. Objekt byl zanedbaný a ve špatném technickém stavu. Po nezbytných menších stavebních úpravách jej spolek začal využívat nejprve jako ústav pro sirotky, později jako domov pro staré lidi.

Koncem třicátých let byla většina dětí a seniorů přestěhována do jiného objektu a zámek se měl začít celkově rekonstruovat.

Druhá světová válka a posléze zabavení objektu komunisty v roce 1959 byl definitivní konec všech plánů.

Po sametové revoluci se podařilo objekt v Horních Počernicích získat zpět a od roku 1999 se píše jeho nová historie.

Evangelická církev metodistická navázala na sociální práci z minulosti a zřídila zde azylový dům. Zároveň s tím zahájila postupnou opravu zničeného objektu. Byla opravena střecha, vnitřní prostory a zhotovena nová fasáda, korespondující v barevnosti i provedení s původním stavem.

V současné době je budova zámku a revitalizovaný prostor před zámkem nádhernou dominantou Křovinova náměstí.

Součástí objektu jsou i stavby, které byly na pozemku zřízeny v době po znárodnění a dnes je využívá azylový dům pro ubytování klientů. Ačkoliv je jejich technický stav po mnoha opravách dobrý, jejich životnost je z dlouhodobého pohledu velmi omezená a architektonická hodnota je nulová. Evangelická církev metodistická proto přichází s novou koncepcí pro areál. Jeho hlavní prioritou zůstává sociální práce. Na pozemku vyroste nový azylový dům, dům pro seniory a také komunitní středisko s budovou kostela. Jeho podoba je ve stadiu studie a v současné době se dokončuje.

Máte zájem o informace o připravovaném projektu?

Pokud ano, zveme vás na slavnostní představení projektu, rozhovor a posezení u kávy v neděli 14. listopadu v 16.00 hodin do sloupového sálu zámku, kde bude celý záměr prezentován. Budeme rádi za váš názor a připomínky.

Petr Procházka SKP Ho Po

 

Prev Podzim v Chodovické
Next You will of a Good Wife