PROVÁDĚNÍ CYKLICKÉ DERATIZACE NA ÚZEMÍ HORNÍCH POČERNICE V ROCE 2019

PROVÁDĚNÍ CYKLICKÉ DERATIZACE NA ÚZEMÍ HORNÍCH POČERNICE V ROCE 2019

Odbor životního prostředí a dopravy sděluje, že na území Horních Počernic bude v termínu od 20. 9. 2019 do 23. 9. 2019 prováděna cyklická deratizace v objektech Hlavního města Prahy, plochách, které vlastní a přímo spravuje, a dále v přilehlých prostorách a v kanalizačních sítích. Deratizace bude probíhat v ulicích: Jívanská, Ve Žlíbku, Komárovská, U Jeslí, Třebešovská, Stoliňská, Vršovská, Spojenců, Běchorská, U věže, Mezilesí, Ratibořská, ve Zliči, Běluňská.

Deratizace bude provedena na základě smluvního vztahu hl. m. Praha s příslušnými odbornými firmami. K deratizaci budou používány výhradně přípravky registrované v České republice a bude postupováno dle Standardní metodiky ochranné deratizace vydané Státním zdravotnickým ústavem. Dodržování správného postupu při výkonu deratizačních prací a kontrolu kvality garantuje Hygienická stanice HMP.

Deratizaci soukromých pozemků, objektů a ploch si vlastník zajišťuje na vlastní náklady.

Prev OZNÁMENÍ O MIMOŘÁDNÉ ODSTÁVCE PROVOZU DATOVÉ SÍTĚ/OMEZENÍ POBOČKY
Next PROBĚHNE OPRAVA LEVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU D11