PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V MČ PRAHA 20 V DOBĚ STÁVKY 6. 11. 2019

PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V MČ PRAHA 20 V DOBĚ STÁVKY 6. 11. 2019

V době jednodenní stávky pedagogických pracovníků 6.11.2019 dle sdělení ředitelů škol:

ZŠ Ratibořická, ZŠ Stoliňská, ZŠ a MŠ Spojenců, FZŠ Chodovická, ZŠ Bártlova, ZUŠ Ratibořická – stávkovat nebudou.

MŠ Chodovická – se ke stávce připojí symbolicky, provoz ve všech budovách nebude omezen, výchovně vzdělávací činnost proběhne pouze formou hry.

MŠ U Rybníčku – provoz nebude přerušen, zdejší pedagogičtí pracovníci zvažují vyvěšení informace se sdělením, že stávku podporují.

DDM – většina interních pedagogických zaměstnanců se ke stávce připojí a zájmové vzdělávání, tj. jejich kroužky, jsou dne 6.11.2019 zrušeny. Zákonným zástupcům bylo e-mailově oznámeno. Zájmové vzdělávání v kroužcích pod vedením externích zaměstnanců bude 6.11.2019 probíhat beze změny. Veškeré informace k průběhu zájmového vzdělávání v DDM dne 6.11.2019 jsou zveřejněny současně na ddm-hp.cz a na facebooku organizace.

Gymnázium Chodovická – stávkovat bude a škola je pro studenty ten den uzavřena.

SOŠ pro administrativu stávkovat nebude.

Prev Den stromů jsme oslavili sázením v ZŠ Stoliňská a háječku Prachovská
Next PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY