Průběžné zprávy pro Slavětín

Průběžné zprávy pro Slavětín

Ze setkání radních s obyvateli lokality V Slavětíně vyplynuly pro vedení radnice mnohé úkoly. Lidé v této oblasti žijí v nelehkých podmínkách bez kanalizace a zpevněné komunikace. Každý déšť pro ně znamená vyplavení sklepů, garáží, mnohdy i samotných domů. Pokud jde o kanalizaci, konzultujeme z toho důvodu neustále s oddělením technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy. Podle posledních informací je v této chvíli už upravena projektová dokumentace a očekává se zahájení územního řízení pro vybudování kanalizace v lokalitě.

Lidi V Slavětíně velmi trápí i hluk na komunikaci Ve Žlíbku, kde zejména v nočních hodinách dochází k překračování povolené rychlosti. Nárůst hluku je často neúnosný. Starostka proto oslovila Odbor dopravy MHMP, zda je možné v oblasti instalovat přístroj na měření rychlosti, jak si zdejší obyvatelé přejí. Nejprve je ale nutné získat objektivní data a zajistit informativní měření rychlosti v této lokalitě. Posléze jde navrhnout další postup, protože financování lze zajistit z položky BESIP z rozpočtu hlavního města. Děkujeme dopravní policii za to, že nám vychází vstříc a na informativní měření rychlosti na této komunikaci se zaměří.

Prev Únor v DDM
Next Seniorská obálka