Průklesty v okolí Biologického rybníka

Průklesty v okolí Biologického rybníka

Vážení občané,

z odboru ochrany prostředí MHMP nám oznámili, že právě probíhá údržba břehových porostů – sekání rákosu a výřez náletových dřevin.  Práce jsou prováděny v úseku Svépravického potoka mezi rybníky Biologickým a Xaverovským. Koryto Svépravického potoka se bude revitalizovat.

Káceny budou pouze dřeviny, jejich obvod kmene je menší než 80 cm ve výčetní výšce.

Věra Bidlová, vedoucí OŽPD

Prev Gratulujeme k úspěchu
Next Vysoký počet respiračních infekcí v Praze zatím přetrvává