První etapa obnovy Nolčova parku je dokončena

První etapa obnovy Nolčova parku je dokončena

Nolčův park, v současnosti jedna z významných ploch veřejné zeleně v Horních Počernicích, určená v rámci spádového území pro krátkodobou rekreaci, je fragmentem původně rozsáhlé zahrady u vily rodiny Nolčových. Nese jméno podle Ing. Slavoje Nolče (18. 8. 1894 – 22. 9. 1944 Dachau), jehož památku připomíná v parku malý pomníček.

Cílem obnovy Nolčova parku, rozdělené do několika etap, je návrat k charakteru sbírkového parku s vyšším podílem travnatých ploch a trvalkových záhonů obklopujících centrální prvek a zároveň vybavení parku logickou komunikační sítí s osvětlenými vycházkovými pěšinami a mobiliářem, jenž bude zvát k návštěvě místa.

Právě dokončená a dne 6. 9. 2023 předaná etapa obnovy, uskutečněná podle projektu společnosti TERRA Florida, v. o. s, byla realizována společností Bratři Gallové & spol., s. r. o., za cenu 6 924 565 Kč s DPH. Městská část zde použila finanční prostředky poskytnuté hlavním městem Prahou a doplněné zdroji MČ Praha 20.

Během této etapy rekonstrukce byl na stávajících, diagonálně průchozích cestách, obnoven mlatový povrch. Z původně vyšlapaných cest v trávníku vznikly nové parkové cesty, které respektují pohyb návštěvníků v parku. Nově položený závlahový systém je napájen přes retenční nádrž z jedné ze studen v parku. Vysazeno bylo množství nových dřevin o obvodech kmene cca 18-20 cm, speciálně pak ošetřeny starší zahradnicky hodnotné taxony, připomínající, že se původně jednalo o sbírkovou zahradu. Založen byl nový trávník a podél cest umístěn nový mobiliář – lavičky a odpadkové koše. Na všech čtyřech přístupových cestách do parku pak byly umístěny stojany na pytlíky pro sběr psích exkrementů.

V návaznosti na získání finančních prostředků je v další etapě do Nolčova parku plánováno umístit centrální prvek – památník Ing. Slavoje Nolče a dalších obětí protifašistického odboje. Dále provést výsadbu jarních cibulovin do trávníků, zřídit trvalkové záhony a v nich zavést kapkovou závlahu. V plánu je také vznik menšího dětského hřiště, které v této části Horních Počernic chybí a klade si za cíl rozšířit nabídku funkčního využití parku i pro dětskou skupinu obyvatel.

 

Alexandra Janáčková, radní pro životní prostředí a veřejnou zeleň

Prev PANAMA A JEJÍ KRÁSY
Next Pozvánka na koncerty v listopadu