První pomoc v Bártlovce

První pomoc v Bártlovce

V červnu se ve všech třídách druhého stupně naší školy uskutečnily semináře spojené s praktickým nácvikem základů první pomoci. Školiteli se pro toto dopoledne stalo 19 studentek a studentů SZŠ Ruská v Praze 10 pod vedením Mgr. Pavly Hřebíkové. V malých skupinkách si všichni žáci naší školy vyzkoušeli praktický nácvik resuscitace, seznámili se s některými polohami při ošetřování a jak zraněného člověka šetrně transportovat. Také si vyzkoušeli, jak správně poskytnout první pomoc při popálení a poleptání, co dělat při tepenném krvácení a jaké jsou složky integrovaného záchranného systému v ČR a co přesně mají na starost. V neposlední řadě si žáci vyzkoušeli, jak vyprostit zraněného člověka z (havarovaného) vozidla.

skoly_bartlova1

Našim žákům se školení velmi líbilo, aktivně se zapojovali do všech praktických nácviků, nebáli se klást otázky, pokud jim nebylo něco jasné. Velmi děkujeme všem studentkám a studentům a hlavně paní Mgr. Pavle Hřebíkové, která toto setkání zorganizovala. Těšíme se na další spolupráci.

skoly_bartlova2

Jitka Špoutilová, učitelka

 

Prev Letní víkendové omezení na D11
Next SMS infozprávy Počernic od 1. srpna zase běží!