Radost v době pandemie

Radost v době pandemie

Koronavirus dostihl bez diskuse naprosto všechny, a to včetně sportovců. Velké problémy přinesl i TJ Sokol Horní Počernice, kde na dlouhou dobu zastavil činnost. Po částečném uvolnění karantény a možnosti venkovního sportování však přinesl i pozitiva. Všechna sportoviště ve Chvalkovické ulici byla po celý den obsazena. Doufejme tedy, že si během karantény našli lásku ke sportu i lidé, kteří to dříve považovali za zbytečnost či neměli čas a sportoviště budou i nadále plná. O fungování TJ Sokol během pandemie jsme si povídali s členem výboru Ivanem Liškou.

Jak narušila koronavirová pandemie chod TJ Sokol?

Chod TJ Sokol se zastavil téměř zcela. V nadsázce řeknu, jako celý svět. Ale to nechci komentovat.

Naše sportoviště se pro veškerý chod uzavřela, sportovní oddíly svoji činnost zastavily. To byl začátek března. Postupně s uvolňováním epidemiologických opatření jsme sportoviště uvolňovali, respektovali jsme vládní nařízení. Ale celý chod jednoty, spolku zůstal kompletně narušen, zastaven. Na druhé straně mě ovšem velice potěšil stav, kdy jsme venkovní sportoviště otevřeli veřejnosti. Takový „šrumec” jsem na hřišti v Chvalkovické snad ještě neviděl. Každý kurt byl po celý den plný, hrál se tenis, volejbal, nohejbal, byly obsazené oba beachvolejbalové kurty. Víte, v té svízelné situaci to byl radostný pohled. Kéž by takový zájem veřejnosti o naše sportoviště panoval i po skončení té pandemie. A samozřejmě jsme dohlíželi na dodržování hygienických opatření. Z celého toho březnového a dubnového mimořádného konání nemám špatný pocit, udělali jsme všechno, co jsme mohli. A lidé toho maximálně využili. A všechna sportoviště, kromě beache, jsme lidem nabídli zdarma.

 

Kdy začaly tréninky a v jakém režimu teď probíhají?

Obnovené tréninky a cvičení našich složek začínají teprve nyní. Věřím, že k předchozímu řádnému stavu se všechno vrátí až ve dnech po 11. květnu. Ale pomalu a postupně.

 

Máte informace, jak se individuálně připravovali vaši sportovci během karantény?

Přiznám se, že nemám žádnou ucelenou informaci o všech našich oddílech. Já bych to snad ani nechtěl mapovat. Nejsme profesionálové, děláme sport pro radost, potěší nás občasné prvenství v přeborech, soutěžích, ale nezavazuje nás to. Ani žádná evidence, jak se kdo individuálně připravoval. Myslím, že kdo má sport rád, udělal pro sebe, co mohl.

 

Probíhala během karantény údržba prostorů TJ Sokol?

V našem majetku jsou dvě sportoviště – areál v Chvalkovické ulici a tenisový areál v Otovické. Ten byl využíván nejen v souladu s vládními nařízeními, ale také podle toho, jak fungovala nafukovací hala. Po částečném uvolnění opatření jsme i halu mohli využívat, ale od počátku dubna, kdy byla hala demontována, byl areál ve smyslu vládních nařízení využíván již plně. Samozřejmě bez šaten a sprch. To platilo i pro areál v Chvalkovické ulici. Halou zastavěné tenisové kurty byly upraveny pro letní provoz. V tělocvičně Chvalkovická ovšem proběhla poměrně náročná akce údržby – výměnou podlahy v nářaďovně byla dokončena celá akce rekonstrukce podlahy tělocvičny z loňského roku. Průběh akce, kdy bylo nutné přemístit veškeré nářadí z nářaďovny, byl naprosto bezkonfliktní. Ve středu 6. května jsme akci ukončili převzetím od dodavatele. Ještě nás čeká pár dnů stěhování nářadí, to ale zvládneme sami a od konce května už můžeme tělocvičnu plně využívat. I pro školní tělocviky.

 

Kdy myslíte, že se bude moci obnovit plný provoz Sokola?

Plný provoz našich sportovišť i našich sportovních oddílů očekávám během čtrnácti dnů.

Na závěr bych chtěl vyjádřit pro všechny naše příznivce, že z důsledků koronavirové epidemie nejsme zničeni, naopak cítíme na těle i na duši, jak nás sport drží při životě, jak nás posiluje a jak nás proti takovým sakramentům brání. Takže opravdu – sportem ke zdraví. Nazdar!

 

Lenka Bartáková, redaktorka

 

Prev Učíme (se) distančně
Next Blokové čištění komunikací