Rekonstrukce budovy Místní knihovny stále pokračuje

Rekonstrukce budovy Místní knihovny stále pokračuje

Rekonstrukce Místní veřejné knihovny v Horních Počernicích byla zahájena v srpnu roku 2015. Celkové náklady komplexního projektu jsou ve výši 10.443.681 Kč bez DPH. Naší městské části Praha 20 Horní Počernice (dále jen „MČ“) na ni byla v rámci snížení energetické náročnosti budov přiznána dotace z Operačního programu Životního prostředí ve výši 1.744.599,42 Kč a dotace z Operačního programu Praha – pól růstu na projekt Vznik kulturně komunitního centra Horní Počernice (dále jen „KKC HP“), které je situováno do I. nadzemního podlaží Městské knihovny, a to ve výši 2.126.517 Kč, což představuje 80 % způsobilých výdajů. Zateplení budovy Městské knihovny bylo dokončeno ještě v roce 2015 a dotace byla v plné výši proplacena.

slavnostni6

Veřejnou zakázku na zhotovitele stavby – rekonstrukce budovy Městské knihovny – vyhrála v roce 2015 firma ORSmix s. r. o., která dne 3. 8. 2015 rekonstrukci zahájila. Dne 20. 4. 2016 byl na společnost ORSmix s. r. o. podán věřitelem insolvenční návrh a tím bylo zahájeno insolvenční řízení.  Zhotovitel ve svém stanovisku zaslaném Úřadu MČ k této skutečnosti uvedl, že v úpadku není, úpadek mu nehrozí a že se jedná o šikanózní věřitelský insolvenční návrh.  Dne 31. 8. 2016 byl insolvenční návrh Městským soudem v Praze zamítnut a následně 2. 9. 2016 obdržela MČ od zhotovitele vyjádření, že obnoví činnost v rozsahu uzavřené smlouvy o dílo. Neoprávněný insolvenční návrh však způsobil zhotoviteli finanční problémy (nemožnost získat úvěr), což mělo negativní vliv na dokončení rekonstrukce naší Městské knihovny.

Ucelená část stavby v rozsahu I. až. III. nadzemního podlaží byla kolaudována 5. 6. 2017, tedy včetně prostoru pro KKC HP.

Projekt Vznik kulturně komunitního centra Horní Počernice měl být dle žádosti o dotaci ukončen do 3. 7. 2016. Prodloužení termínu realizace projektu bylo jedním z důvodů, proč poskytovatel dotace přistoupil k finanční korekci ve výši 25 % z dotace na rekonstrukci prostor pro KKC HP.

Uzavřená smlouva o dílo se zhotovitelem umožňovala MČ v případě zahájení insolvenčního řízení od smlouvy odstoupit. Po důkladném zvážení situace, zejména s ohledem na skutečnost, že zhotovitel pokračoval v plnění díla a z důvodu zachování kontinuity vyplývající z odpovědnosti za provedené dílo, této možnosti využito nebylo.

V současné době chybí k dokončení díla dle smlouvy se společností ORSmix s. r. o. montáž akustických obkladů ve zkušebnách v suterénu objektu, včetně souvisejících kompletací rozvodů slaboproudu, silnoproudu a rozvodů topení včetně systému měření a regulace ve výši cca 388 tis. Kč bez DPH.

MČ v zastoupení advokátní kanceláří Belha, Vacíř a spol. vyzvala jednatele společnosti ORSmix s. r. o. k ukončení povinností z uzavřené smlouvy o dílo do 30.  4. 2018 s tím, že nebude-li dílo k tomuto dni řádně dokončeno a předáno, MČ od smlouvy k tomuto datu odstupuje. Výzva k řádnému dokončení a předání díla současně obsahovala i výzvu k úhradě smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení.

Vzhledem k uzávěrce Hornopočernického zpravodaje vás budeme o dalším vývoji tohoto projektu informovat prostřednictvím e-zpravodaje. K vývoji projektu se také vrátíme v dalším čísle tištěného Zpravodaje.

 

Petra Prokůpková, mediální koordinátorka

Prev Březen v SOŠ
Next Čarodějnice na Chvalské tvrzi: EWA FARNA, Děda Mládek Illegal Band a kapela pro děti Nedloubej se v nose