Rekonstrukce toalet a WC pro invalidy na Gymnáziu Chodovická: investice 2,6 milionu

Rekonstrukce toalet a WC pro invalidy na Gymnáziu Chodovická: investice 2,6 milionu

V červnu rozhodla Rada městské části Praha 20 o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Gymnázium Chodovická 2250 – rekonstrukce toalet a invalidní WC“. Stávající stav toalet a sociálního zařízení byl provozně nevyhovující, rozvody potrubí dožilé. Došlo ke kompletní rekonstrukci toalet pavilonu B (1. – 3. nadzemního podlaží) spočívající v nových potrubních rozvodech vody a kanalizace, včetně výměny obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, dveří. Realizace se uskutečnila v době školních prázdnin. Na invalidní WC bylo čerpáno z grantu hl. m. Prahy pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy na rok 2018, výše grantu činila 51 455,43 Kč.

 

Jiří Nohejl, Odbor hospodářské správy a investic

Prev Jak projet křižovatkou na kole správně a bezpečně?
Next V práci na zámku vidím skvělou životní příležitost