REKONSTRUKCE TŘEBEŠOVSKÁ

REKONSTRUKCE TŘEBEŠOVSKÁ
Minulý týden v úterý proběhlo předání staveniště pro akci rekonstrukce ulice Třebešovská za účasti investora MHMP, zhotovitele Mizera stav a.s. a zástupců MČ Praha 20 z OZPD, OMH a OHSI.
Při předání staveniště byly domluveny etapy rekonstrukce, předávání informací občanům, kteří bydlí v části té dané etapy, která bude probíhat, předávání informací zástupcům MČ Praha 20 a termíny kontrolních dní.
 První kontrolní den pro akci rekonstrukce ulice Třebešovská proběhl 2.11. 2020. Obyvatelé ulice Třebešovské, v části od ulice Lipí po ul. Chvalkovickou a dále od ul. Chvalkovické po ul. Rožnovskou v minulém týdnu obdrželi do svých schránek informační leták, kde bylo uvedeno jak spojení na stavbyvedoucího, tak majitele realizační firmy, tak i termíny rekonstrukce v jejich úseku ulice a prosba o parkování mimo komunikaci. V úseku Lipí po ul. Chvalkovickou bude prováděna pouze rekonstrukce chodníků, vjezdů a vstupů a umístění parkovacích ostrůvků. Rekonstrukce se nebude týkat vozovky. Úsek Chvalkovická – Rožnovská bude i s rekonstrukcí vozovky. Termín těchto dvou etap je do poloviny prosince letošního roku. Zahájení prací proběhne již v tomto týdnu.
O následných etapách budou občané ul. Třebešovská vždy informováni informačními letáky ve svých schránkách min. týden před realizací rekonstrukce, tak na našich webech s předstihem 10ti dní před realizací.
Informace do schránek budeme podávat vždy těm obyvatelům ulice Třebešovská, kterých se uzávěra a rekonstrukce bude v té které etapě týkat. Důvodem je, že komunikace je dlouhá a pravděpodobně probíhající práce v horní části komunikace nebude zajímat a ani nijak neovlivní obyvatele ve spodní části komunikace. Na webech MČ Praha 20 pak bude možné získat informace o celém průběhu stavby.
Jak jsem již v úvodu psala, investorem této akce je MHMP, který si nechal zpracovat PD, zajistil SP a dle této PD se nyní stavba bude realizovat. Za MČ Praha 20 se KD účastníme z důvodu ochrany zeleně a snahy ovlivnit případné drobné změny ve prospěch obyvatelů této komunikace. Neovlivníme však změny PD, která má již vydané SP.
USGZ2040TTBR5830
Prev INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI, ZDRAVOTNICTVÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI – LISTOPAD
Next Kompenzační bonus (podzim 2020) - nejčastější otázky a odpovědi