REKONSTRUKCE ULICE TŘEBEŠOVSKÁ

REKONSTRUKCE ULICE TŘEBEŠOVSKÁ
První etapa rekonstrukce ulice Třebešovská je téměř u konce. Chybí dokončení zpomalovacího pásu, kde se čeká na vhodné klimatické podmínky, pokácení jedné lípy, u niž byl dendrologickým průzkumem zjištěn havarijní stav stromu, po této úpravě dojde k úpravě jednoho vjezdu k objektu. V této etapě byla z důvodu ochrany vzrostlých lip zrušena realizace chodníku, který byl nahrazen zelení.
V lednu 2021 byla zahájena druhá etapa rekonstrukce, o které byli občané informováni nejen na webových stránkách Horních Počernic, obyvatelé ulice Třebešovská obdrželi informační leták s termíny a kontakty do svých schránek.
Upozorňujeme občany, že investorem této akce je MHMP, ten si také nechal zpracovat projektovou dokumentaci, u které v roce 2017 proběhla aktualizace. Tato dokumentace má vydané platné stavební povolení, kdy na jejím základě probíhá realizace stavby. Nejdůležitějším bodem pro městskou část je zeleň. Budou zachovány všechny zdravé vzrostlé lípy a ty, které bylo nutné pokácet, nahradíme novou výsadbou. Příkladem může být zrušení realizace chodníku v první etapě.
Ohledně zřizování parkovacích míst v ulici, která jsou ve schválené projektové dokumentaci, nebude po dohodě s investorem stavby docházek k žádným změnám a úpravám.
O zahájení další etapy budete opět včas informováni jak na webu, tak ve vašich poštovních schránkách.
MČ Praha 20 vynakládala velké úsilí, již několik let k získání finančních prostředků na rekonstrukci této ulice. O tom, že to nebylo jednoduché, svědčí zahájení realizace až koncem loňského roku. Tímto děkujeme i MHMP za realizaci této investiční akce.
Děkujeme moc za vstřícnost občanů Třebešovské ulice při probíhajících úpravách.
Prev Zima v Horních Počernicích
Next ROZHODNUTÍ MHMP O PROMINUTÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI