Rekonstrukce ulice Ve Žlíbku

Rekonstrukce ulice Ve Žlíbku

Od 16. 3. do 30. 4. 2018 bude pokračovat loni započatá souvislá údržba komunikace Ve Žlíbku. Akce bude probíhat v šesti etapách (v přílohách označených  jako etapa 3 až 8) za částečného omezení silničního provozu, viz přílohy. Dopravní omezení v ul. Ve Žlíbku v I. a II. etapě bude probíhat v úseku od zelené plochy (na které bylo nově zřízeno pamptrekového hřiště) po křižovatku s ulicí V Slavětíně, III. a IV. etapa  bude zahrnovat úsek před areálem Big  Box Horní Počernice s.r.o. a poslední V. a VI. etapa proběhne v úseku od areálu Big  Box Horní Počernice s.r.o. po křižovatku s ul. Božanovská. Investorem této akce je společnost TSK hl. m. Prahy, a.s.  a prováděcí firmou je společnost Porr a.s.

1-etapa
2-etapa
3-etapa
4-etapa
5-etapa
6-etapa
Prev Tančírna
Next Provoz mateřských škol v době hlavních a vánočních prázdnin 2018