Revitalizace Biologického rybníka a Svépravického potoka

Revitalizace Biologického rybníka a Svépravického potoka

Na základě požadavku OŽPD MČ Praha 20 se konalo jednání s cílem zjistit podrobnosti projektu revitalizace jmenovaného rybníka a přilehlého okolí. Kácení pásu dřevin podél stávajícího jižního břehu vyvolalo negativní ohlas veřejnosti, které je nutné vysvětlit příčinu a další postup prací:

p3060033-kopie

Zástupkyně OOP MHMP sdělila na jednání následující:

  • Předložila koordinační situační výkres PD Revitalizace Svépravického potoka mezi Xaverovskými rybníky, zpracovatel: ENVICONS, s. r. o. z 07/2016. Tato situace bude MČ zaslána elektronické podobě.

  • Z dokumentace vyplývá: dlouhodobě neudržovaný a zanedbaný rybník postupně zarůstal náletovými dřevinami, až se vytvořil současný stromový pás, nyní již přestárlého převážně vrbového rozpadajícího se porostu. Přitom vymizelo litorální pásmo podél rybníka, které patří mezi jedny z nejbohatších společenstev rostlin a živočichů, jež zvyšují diverzibilitu celé oblasti. Současný dřevitý porost byl proto odstraněn za účelem obnovy litorálních společenstev a stabilizace současné rozlohy vodní hladiny.

  • Současně zachovaný porost dřevin podél jižního břehu rybníka bude bezpečnostně zajištěn (přednostně zdravotní řez, kterým se odstraní suché, poškozené či ohňovcem napadené a neperspektivní stromy) s ohledem na zachování perspektivních dřevin a krajinného prvku. Nebo-li, plošné kácení porostu nebude dále probíhat.

  • Severní strana podél cyklostezky není předmětem stávající revitalizace, nicméně Hl. m. Praha do budoucna počítá se zajištěním porostu, s cílem jej zachovat a stabilizovat. O záměru a dalším postupu bude OOP MHMP MČ 20 informovat.

  • Dále byl předložen koordinační výkres PD Biologický rybník v Horních Počernicích – rekonstrukce hrázového tělesa, zpracovatel RECPROJEKT, s. r. o. z 11/2016. Z dokumentace je zřejmá úprava hráze, bezpečnostního přelivu a spodní výpustě.

  • Revitalizace je plánovaná na letošní rok s předpokládaným termínem zahájení podzim 2017, dle postupu dalších souvisejících prací. První akcí je odbahnění rybníka a další.

    p3060035

Prev Ženy ženám
Next Na ulici Českobrodská bude probíhat souvislá údržba a rekonstrukce autobusových zastávek

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment