Revize kotlů na pevná paliva

Revize kotlů na pevná paliva

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat revizi kotlů na pevná paliva, přičemž první kontrolu je nutné provést nejpozději do 31. prosince 2016.

Kde je stanovena povinnost provést revizi kotle?

Povinnost první kontroly, která musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016, stanoví § 41 odst. 15 výše uvedeného zákona. Po tomto datu by měl být každý provozovatel schopen na vyžádání ÚMČ Praha 20 tento doklad předložit. Podle ustanovení § 17 odst. 1 písmene h) zákona o ochraně ovzduší je povinen každý provozovatel stacionárního spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu provozu a tech nického stavu tohoto zdroje.

Kde zjistím tepelný příkon svého kotle?

Příkon kotle si spočítáte sami, pokud vydělíte výkon kotle jeho účinností. Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti naleznete též v návodu ke kotli.

Pokud výrobce svého kotle neznáte, již zanikl nebo je ze zahraničí a nemá v ČR zastoupení, může jeho kontrolu provést osoba proškolená výrobcem kotlů, pokud je Váš kotel konstrukčně podobný některému z kotlů, nyní na trhu. Posouzení konstrukční shody provede osoba s platným osvědčením.

Kdo může provést povinnou revizi kotle?

Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle. Tato osoba musí být držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě kotle. Seznam těchto osob pro celou ČR s kontaktními údaji lze nalézt na webech různých výrobců kotlů, např. VIADRUS, DAKON.

Je nutné kontrolovat též kotel zakoupený letos?

V zákoně zohlednění stáří kotle není, je tedy nutné realizovat první kontrolu kotle v určeném termínu. Nařízení se týká všech kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, bez ohledu na rok výroby či datum instalace. Podmínkou povinné revize ovšem je, že Váš kotel slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Ostatní stacionární zdroje této revizi nepodléhají.

V případě, že Vás obtěžuje zápach či kouř ze sousední nemovitosti, prosím neváhejte se obrátit na OŽPD ÚMČ Praha 20, každá Vaše stížnost bude prošetřena dle zákona na ochranu ovzduší.Děkujeme Vám, že nespalujete nic, co do Vašeho kotle nepatří a pomáháte tak udržovat čistotu ovzduší.

Jaroslava Čechurová, referentka ochrany ovzduší, ZPF a vodoprávního úřadu OŽPD

Prev Z azylu do pohádky s Michaelou Dolinovou
Next Kam s použitými pneumatikami ?

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment