Rozšíření možnosti sběru potravinářských olejů

Rozšíření možnosti sběru potravinářských olejů

V každé domácnosti se vyskytuje větší či menší množství použitých rostlinných olejů či tuků. Nejhorším možným řešením je vylévat je do kanalizace. Odpadní tuky a oleje se sráží na kanalizačních trubkách a ucpávají je. Jejich přítomnost v odpadních vodách má také negativní dopad na životní prostředí.  Přitom následně mohou být dál využity, například v energetice a přispět k šetření přírodních zdrojů.

Do tříděného odpadu patří všechny jedlé oleje a tuky, které používáme doma při přípravě jídla. To znamená veškeré oleje a tuky z konzerv, ze zeleniny, masa, ryb, salátů, fondue, sýrů či hub nakládaných v oleji nebo marinády na grilování a samozřejmě ze smažení a grilování.

Zatím bylo možné oleje a tuky bezplatně odevzdávat po celý rok ve sběrném dvoře, 3x ročně je organizovaný MHMP mobilní sběr nebezpečného odpadu, který tyto oleje také odebírá.

Na základě podnětů občanů se Městská část Praha 20 – Horní Počernice v roce 2019 rozhodla v rámci nastoupeného trendu třídění odpadů a ohleduplného chování k životnímu prostředí zkušebně sbírat tyto oleje na stanovištích separovaného odpadu v ulici Libošovická a Pavlišovská. V současné době ve spolupráci s Odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy bylo vytypováno 7 stanovišť na separovaný odpad, kde během října byly firmou Viking group, s. r. o., umístěny nádoby na sběr jedlých olejů o objemu 240 l a v intervalu cca 1x za měsíc  nebo dle aktuální potřeby budou vyváženy. Jedná se o tato stanoviště:

0020/011 Lukavecká 500

0020/026 Harcovská 1555

0020/027 Šplechnerova 896/22

0020/032 Jeřická 1991

0020/033 Lipí 1865

0020/041 Ve Žlíbku 296

0020/042 Rajhradská 3016/14

 

Do nádob vhazujte pouze plastové láhve s jedlým olejem pečlivě uzavřené. Motorové oleje, maziva, obaly, zbytky jídla a skleněné obaly do této popelnice nepatří.

Marie Novotná, Odbor životního prostředí a dopravy

 

Prev How to Buy a Bride
Next Jak třídit odpad?