Rušení nočního klidu

Rušení nočního klidu

Doba nočního klidu je regulována zákonem č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona mění s účinností od 1. října 2016 ustanovení § 47 odst. 6, který nyní zní: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“

vecirek

Podle § 47 odst. 1 písm. c) je rušení nočního klidu přestupkem, za jehož spáchání lze uložit zákonem stanovenou sankci. Např. udělit pokutu do výše 10 000 Kč, za opakované spáchání pak do výše 15 000 Kč, či udělit zákaz činnosti.

Zákaz rušení nočního klidu se vztahuje na celé území městské části (respektive celé ČR) bez rozlišení, zda případný hluk vzniká ve venkovním nebo vnitřním prostoru.

V pořádání a ohlášení kulturních, sportovních, zábavních, spolkových či jiných akcí k žádné změně nedochází. (Formulář k ohlášení akcí viz: www.pocernice.cz). Povinností pořadatele akce je, pokud se předpokládá pokračování akce po 22. hodině, nerušit noční klid.

Akce pořádané ve smyslu zákona o právu shromažďovacím, jimiž se rozumí shromáždění včetně pouličních průvodů a manifestací, pokud slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí, vyjádření postojů a stanovisek, je nutno oznámit Magistrátu hlavního města Prahy (viz: www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/akce_na_verejnych_prostranstvich/jak_oznamit_verejne_shromazdeni.html).

Konání rodinných oslav není zákonem obecně nijak omezeno, platí však, že konáním oslav po 22. hodině by nemělo docházet k rušení nočního klidu, tj. k obtěžování ostatních občanů.

Podle zákona o přestupcích je stanovení kratší nebo žádné doby nočního klidu od 1. října 2016 možné pouze obecně závaznou vyhláškou, nikoli rozhodnutím orgánu naší městské části. Vzhledem k tomu, že obecně závazné vyhlášky v Praze vydává Magistrát hlavního města Prahy, nemůže tedy městská část Praha 20 žádné výjimky povolovat.

Alexandra Janáčková, vedoucí OŽOSA

Zdroj MV ČR

Prev Setkávání - tentokrát v Bártlovce
Next Spolupráce 1. a 9. tříd

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment