Rychlé zprávy ze Stoliňské

Rychlé zprávy ze Stoliňské

Po stavebně náročných prázdninách, kdy se rekonstruovaly podlahy ve dvou třídách historické budovy, rekonstrukci toalet v budově naší radnice, rekonstrukci historické brány u naší nové budovy a po výměně koberce ve školní družině konečně nastal nový školní rok, na který jsme se všichni těšili. Už nám ve škole bylo po žácích nějak smutno. Pro žáky máme mnohá překvapení, což nyní neprozradíme, avšak pevně věříme, že připravované aktivity se všem budou líbit. Zasáhnou nám do výuky, mimoškolních aktivit, preventivní činnosti, zážitkové pedagogiky a také doufáme, že oslovíme i rodiče našich žáků, aby se s námi vybraných aktivit účastnili. Pokračovat budeme i v našich zaběhnutých projektech:

Projekt Školní ulice

Opět od září pokračujeme ve vytváření bezpečného okolí školy. V době od 7.30 do 8.00 hodin je zakázán vjezd motorovým vozidlům do komunikace Stoliňská, Vrchovinská a Vršovka. Opatření směřuje na maximální bezpečnost našich žáků, takže touto cestou děkujeme všem, kteří dopravní opatření respektují.

Projekt Reflexáci

Náš nový projekt, který cílí na vytvoření povědomí o významu reflexních prvků v silničním provozu. Formou projektu a samolepek budeme pracovat s nejzranitelnější skupinou – našimi žáky. Partnerem je ČKP, Dopravní akademie, a. s., a Sdružení místních samospráv České republiky.

Školní obědy

Společnost Women for Women nám zajistila stravování pro 32 potřebných žáků, což pro školu představuje dar ve výši téměř 237 000 Kč.

Školní klub

Zájem i letos byl veliký, takže opět otevíráme ve spolupráci s DDM i Klubík, abychom umožnili docházku všem zájemcům.

A na závěr otázka pro všímavé. Poznáte, kde je umístěna soška na fotografii?

Tak vám všem přejeme krásný a klidný školní rok 2023/2024, školní rok plný radosti z poznávání a vlastního růstu.

Martin Březina, ředitel

 

Prev MILOSTIVÉ LÉTO 2023 - KOMPLETNÍ NÁVOD A PODMÍNKY AKCE
Next Z historie dávné i nedávné