SANACE SKÁLY V LOKALITĚ STRÁNĚ

SANACE SKÁLY V LOKALITĚ STRÁNĚ

V minulých dnech byla provedena sanace pískovcové skály v lokalitě Stráně mezi ulicemi Studnickou a Slatiňanskou, která se nacházela v havarijním stavu.

V rámci zajištění skalního masivu byly očištěny (případně odtěženy) labilní struktury skály. Následně byl takto ošetřený skalní masiv zajištěn pomocí plošného překrytí speciálními ocelovými sítěmi s tyčovými kotvami ve skále.

Díky této sanaci byl zachován stávající charakter skalního svahu a šířkové uspořádání místní komunikace v sanovaném úseku. Zabránilo se tak sesuvu kamenů do komunikace.

Současný ráz krajiny nebyl v místě stavby nikterak narušen. Dle uzavřené smlouvy o dílo bude sanace skály ukončena do 11.10. 2019. Vzhledem k tempu probíhajících prací je předpoklad ukončení prací ještě před tímto termínem.

Ing. Zdeněk Vavruška

71318023_502723660542036_5234990978300903424_o 71796519_502723583875377_6005517074800050176_o

Prev PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Next DĚTI ONLINE – SEMINÁŘ PRO RODIČE A PEDAGOGY