Sekání trávy v Horních Počernicích

Sekání trávy v Horních Počernicích

Ne nadarmo se o Horních Počernicích říká, že jsou jednou z nejzelenějších městských částí v Praze. Zelených ploch, které má naše městská část ve své správě, je cca 66 hektarů.

Sekání zelených ploch je zajištěno dvěma způsoby. O část lokalit se stará Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20, který zde sekání zajišťuje vlastními pracovníky a technikou (seznam těchto lokalit je uveden pod článkem). Pro sekání zbývající částí svěřených ploch (jde především o zelené plochy v areálech sídlišť, o travnaté pásy v ulicích a o některé další plochy) vybírá každý rok městská část firmu ve výběrovém řízení. Pro letošní rok byla poprvé vybrána společnost AVE Pražské komunální služby, a. s. Se společností byla uzavřena smlouva, jejíž přílohou je Metodické doporučení k sekání trávy v hl. m. Praze. Tuto metodiku vypracoval Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. M. Prahy. Vychází z dlouhodobých zkušeností při údržbě veřejné zeleně a je zveřejněna na webu www.praha.eu. Metodika stanoví jasné postupy, kdy a na jakou výšku travní porost sekat, a to v závislosti na vývoji počasí.

Dodavatelská firma zahájila první seč 12. dubna a druhou 16. května. Kvalita odvedené práce byla na některých místech nedostatečná a nedostatečný byl také počet pracovníků, takže některé plochy nebyly dokončeny včas. Po jednání se zástupci AVE Pražské komunální služby, a. s., nám společnost přislíbila urychlenou nápravu v kvalitě odváděné práce i posílení týmu sekáčů.

Do budoucna plánujeme v oblasti údržby travních ploch určité změny. Ne všechny je účelné sekat na „anglický trávník“. Uvědomujeme si, že je v našem zájmu podporovat rozmanitost druhů rostlin a živočichů, z nichž především včely a motýli jsou v ohrožení. Ještě před nějakými dvaceti lety by nikoho zřejmě nenapadlo se v kontextu údržby veřejné zeleně přítomností hmyzu vůbec zabývat. Byla ho i ve městě všude spousta. Nyní je ohrožena zhruba polovina druhů hmyzu, i počet jedinců v krajině jde rapidně dolů, takže mizí i potrava pro ptáky. Neustálé sečení travnatých ploch k tomu jednoznačně přispívá. „Anglické trávníky“ proto nejsou ve městech vhodné všude, hmyzu by měly zůstat květnaté pásy a louky, kde bude moci přežít. Z těchto důvodů plánujeme postupy pro sekání trávy v Horních Počernicích přehodnotit, na vhodných místech zakládat květnaté louky a v některých lokalitách sekat méně často než dnes (lokalit na sídlištích ani travnatých pásů se plánované změny nedotknou). Již dnes takové postupy zkoušíme například v háječku za sokolovnou v Domkovské ulici nebo v háječku v ulici Prachovská.

 

Plochy, které seče Odbor místního hospodářství: areál MH a okolí, Božanovská, Canaba – u kontejnerů, cestička Češovská, Canaba, cestička pod Canabou, Cirkusová, Cuřinka, dětské hřiště Lhotská, dětské hřiště – sídliště III, KS Domeček, Dům s pečovatelskou službou, háječek Jeřická (za zastávkou), háječek za sokolovnou, Hartenberská, Houslový klíč, Chvalka nad čističkou, Chvalská tvrz, Klánovice – louka, konečná U Úlů + dětské hřiště, konečná Ve Žlíbku, koupaliště Eliška, Libáňská, louka + pumptrack, louka Ratibořická, louka Tlustého, Nolčův park, odpočívadla za IVECO, Ohnišťanská k tunýlku, Ohnišťanská u hřiště, park U Úlů, park Lipí u věžáků + dětské hřiště, park Ratibořická, park Šedivého, park u divadla + dětské hřiště, park u nádraží, park u památníku + dětské hřiště, plechové hřiště Ratibořická, plocha před tělocvičnou, háječek Prachovská, MŠ Chodovická, přejezd D11 – Beranka, sad u zatáčky k CČM, pásy ve Slatiňanské, Stráně, Třebešovská, u hřbitova Chvaly, U Županských, Řešetovská – prostor u kostela, ZUŠ + DDM, ZŠ Stoliňská, V Lukách okolo hřiště, škola Bártlova, ulice Václava Špačka, Vrchovinská, zahrada úřadu.

 

Alexandra Janáčková, radní pro životní prostředí a veřejnou zeleň

Prev ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Next Turisťák