Sekání trávy

Sekání trávy

Sekání a úpravu travnatých ploch na území Horních Počernic udržuje Odbor místního hospodářství. Místní hospodářství čítá osm pracovníků, kteří jsou úpravou zeleně pověřeni. Vzhledem k rozsahu zelených ploch není v jejich silách poskytnout péči, která je adekvátní. Proto městská část tyto plochy rozděluje a najímá externí společnost. Tato praxe již funguje desítky let.

Výběrové řízení na údržbu zeleně vypsané Odborem hospodářské správy a investic bylo připravováno na podzim 2019. Toto výběrové řízení vyhrála společnost AQIK, s. r. o. Cena za sekání za jeden kalendářní rok čítala 355 687, 5 Kč bez DPH, druhá v nabídce byla společnost AVE CZ odpadové hospodářství, a. s. s cenou na sekání za jeden kalendářní rok v hodnotě 691 467,75 Kč bez DPH. Rozdíl v nabídkách byl takřka dvojnásobný. Vzhledem ke skutečnosti, že tato výběrová řízení prakticky nelze postavit jinak než na cenu za m2, došlo k vybrání společnosti, která seká travnaté plochy za 0,50 Kč/m2. A dá se říci, že tato cena je odrazem v kvalitě sekání. Dalším aspektem je i nastavený počet sečí. Celkem za rok jich je ve smlouvě stanoveno 5. Stanovovat počty sečí s přesnými časovými údaji, jak je nastaveno ve smlouvě je velice problematické, neboť každý rok je z hlediska klimatických podmínek jiný. Externí společnost AQIK, s. r. o. udržuje např. komunikační pásy zeleně, plochy na sídlištích a jiné. Na těchto úsecích externí společnost zahájila 1. týden v září v pořadí 4. seč. Pracovníci OMH provedli na „svých“ plochách, do kterých patří např. park U divadla, park Šedivého, Ratibořický park a park U památníku za stejné období již sečí 6. Na základě šetření Odboru místního hospodářství přistoupil OMH k uložení pokuty za špatně odvedenou práci, a to 10 % z fakturované částky. Zároveň bylo zjištěno i poškození několika stromů vzniklé špatnou manipulací pracovníků společnosti AQIK, s. r. o.

Jedná se o stromy v lokalitě u Podsychrovského rybníka, kdy OMH přistoupilo k náhradě škody formou náhradní výsadby na podzim 2020.

 

Alexová Eva, 2. místostarostka

Prev Pravidla pro přihlašování na vítání občánků
Next Změna je život