Semináře MAP

Semináře MAP

Ke konci roku 2021 si projekt MAP připravil pro hornopočernické pedagogy zajímavé akce. V listopadu se konal vzdělávací výjezd pedagogů 1. a 2. stupně na zámek Loučeň, kde se kromě vzájemného sdílení zkušeností uskutečnil i praktický seminář o metodách kritického myšlení s náměty na mnoho zajímavých činností a publikací. Pedagogové si na vlastní kůži vyzkoušeli jednotlivé metody, které lze do výuky zařadit. Měli také možnost prohlédnout si vystavené publikace a vybrat si knihy, které by se vyučujícím hodily při plánování výuky nebo jako materiál pro další sebevzdělávání. Vybrané publikace byly poté jednotlivým školám zakoupené z finančních prostředků projektu MAP. Tyto knihy zcela jistě přispějí k inspiraci, vzdělávání se a pro zpestření vyučování.

Prosinec přinesl možnost vzdělávat se především pro pedagogy mateřských škol a vyučující 1. stupně ZŠ. Projekt MAP uspořádal celodenní seminář, který byl zaměřený na nácvik správného držení těla a dětskou fyzioterapii. V úvodu byli účastníci seznámeni s teoretickou částí, kde se dozvěděli, jaké obtíže přináší dětem špatné držení těla. Následovala praktická část, ve které si všichni pod odborným vedením lektorky vyzkoušeli různé cviky pro správné držení těla. Lektorka poukazovala na chyby, kterých se běžně dopouštíme a na to, jak jim předcházet a napravovat je u dětí. Vyučující si též vyzkoušeli cviky s různými pomůckami a jejich zařazení do běžných tělocvičných chvilek i do výuky tělesné výchovy na ZŠ. Na základě tohoto semináře byly školám projektem MAP zakoupeny různé pomůcky a publikace, vztahující se k pohybovým činnostem, tělesné výchově a správnému držení těla jako jsou overbally, gumové kroužky nebo podložky na cvičení.

 

Lenka Chalupová, učitelka

Prev Pár slov o postní době
Next Memoriál Věry a Tondy Rosendorfových