Novinky z Bártlovky

Novinky z Bártlovky

Setkávání v pralese

Projekt Setkávání našich žáků se žáky ZŠ Stoliňská pokračuje i v roce 2019, tentokrát kreativní dílnou v Ekocentru Prales ve Kbelích. Akce proběhla ve dvou dnech 21. a 22. ledna a zúčastnila se jí téměř polovina žáků naší školy a dvě třídy ze Stoliňské, páťáci a osmáci. Ve spolupráci s lektorkami Lesů hl. m. Prahy a s pomocí osmáků a páťáků vyráběli naši žáci květináčky na papírová zvířátka. Zároveň se dozvěděli spoustu informací o životě zvířat v zimě. Přírodopisně vzdělaní osmáci doplňovali konkrétnější informace k probíraným tématům. Setkávání se všem líbilo a těšíme se na další spolupráci – plánujeme opět plavání.

skoly_bartlovka3

Naše detašované pracoviště – Mateřská škola speciální, Litvínovská 300, Praha 9

„Bártlovka“ je počernická škola, kterou určitě všichni dobře znáte. Možná ale nevíte, že k naší škole také patří i škola mateřská, která je na Proseku. Staráme se o děti s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Děti mají vypracovaný individuální vzdělávací plán, který je provází celou předškolní docházkou. Na jeho sestavení se podílí kromě speciálních pedagogů, kteří u nás učí, další posily našeho týmu – psycholog, logopedi a fyzioterapeuti. Vedle individuální péče, nižšího počtu dětí ve třídě a pomoci asistentů fungujeme víceméně jako běžná školka. Učíme se, hrajeme si, vyrážíme s dětmi za kulturou, zveme k nám divadla, modelujeme z keramiky, plaveme a využíváme školkovou saunu. Pořádáme také různé akce –  dětské dny, karnevaly, výlety nebo vánoční výstavy; jarmark.

Součástí areálu školky, ve zdánlivě zapadlém zákoutí mezi panelovými domy, je také krásná zahrada plná prolézaček a herních prvků. Letos, díky dotaci na náš nový projekt „Smyslová zahrada“, kterou jsme získali ze Státního fondu životního prostředí, budeme využití zahrady rozšiřovat o hmatový chodník, dendrofon a zvýšené záhony.

Pokud vaše dítě vyžaduje speciální péči, rádi bychom vás pozvali k zápisu, který se bude konat 15. 5. v MŠ Litvínovská. Na webových stránkách https://www.skolabartlova.cz/materska-skola/ uveřejníme kritéria pro přijetí. Na první schůzku před zápisem (17. 4.), která je zároveň Dnem otevřených dveří, přijďte i s dětmi. Obdržíte potřebné formuláře a promluvíte si s našimi odborníky. Na samotný zápis už přijdete bez dětí, ale s vyplněnými formuláři. Nezbytným dokladem pro přijetí je doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) a bydliště na území hlavního města Prahy. Těšíme se na vás.

  1. Čuřínová, ředitelka školy

skoly_bartlovka

V Bártlovce se staví

Na sklonku roku 2018 u naší školy začaly vyrůstat základy pro venkovní celoroční učebnu. Jedná se o učebnu, která díky svému prosklení zajistí žákům těsný kontakt s venkovním prostředím při výuce. Učebna bude bezbariérová a bude využívána pro výuku přírodních věd, enviromentálního vzdělávání a výchovu (EVVO), rozvoj polytechnických dovedností i jako ateliér. V odpoledních hodinách bude prostor využívat školní družina. Do konce roku došlo k zabetonování železných profilů, na které se na jaře postaví smontovaná učebna. Už se těšíme na první dojmy z užívání z nové učebny.

  1. Čuřínová, ředitelka školy

skoly_bartlovka5

  1. Dvořanová, foto: L. Borová
Prev Domovská skupina v HoPu má od všeho trochu!
Next HRAČKY PRO DĚTI V NEMOCNICI V MOSTĚ