Seznam zvolených členů výborů a komisí

Seznam zvolených členů výborů a komisí

Komise Rady MČ Praha 20

 

Komise bytová, sociálně zdravotní a protidrogová

Předseda: MUDr. Mgr. Zlata Baraníková

Zástupce předsedy: Marie Herianová st.

Členové:

Ing. Tamara Spilková

Věnceslava Pimková

Tarek Rashed

Martin Drlička

Monika Žáková

Pavel Ordáň

Zdeňka Novotná

 

Tajemník komise: Radka Tadičová, DiS.

 

Komise výstavby a územního rozvoje

Předseda: Ing. Zuzana Charvátová

Zástupce předsedy: Ing. Miloš Vacek

Členové:

Markéta Čiperová

Josef Hampl

Ing. Zbyněk Římal

Ing. Jindřich Jukl

Ing. arch. Kristine Karhanová Grigoryan

Ing. Petr Koktan

Eva Růžičková

 

Tajemník komise: Ing. Pavel Harwot

 

Komise životního prostředí

Předseda: Ing. Tamara Spilková

Zástupce předsedy: Vladimír Hošek

Členové:

Josef Beránek

Mgr. Hana Štěpánková

Jiří Šebek

Ing. Petr Rýpar

Blanka Brázdová

Mudr. Jitka Nová

Zdeněk Trávníček

 

Tajemník komise: Mgr. Magdalena Jelínková

 

Komise dopravy

Předseda: David Forman

Zástupce předsedy: Richard Macháč

Členové:

Josef Hampl

Pavel Herian

Bc. Jan Krátký

Ing. Horyna

Ing. Josef Straka

Eva Tůmová

Josef Pavelka

Jiří Švejda

 

Tajemník komise: Ing. Dagmar Jeníková

 

Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

Předseda: Mgr. Petr Měšťan

Zástupce předsedy: Jiří Šebek

Členové:

PhDr. Roman Liška

Jaromír Hukal

Svatopluk Malina

Mgr. Miroslav Franěk

Bc. Martin Ďurica, Dis.

Dominik Urich

Klára Hlaváčková

 

Tajemník komise: Mgr. Štěpánka Konejlová

 

Komise kultury a zahraniční spolupráce

Předseda: Mgr. Alžběta Cibochová

Zástupce předsedy: Josef Beránek

Členové:

Mgr. Zdeněk Sedláček

Mgr. Zuzana Foglarová

Bc. Hana Čížková

Ing. Nataša Hadačová

Jaroslav Kočí st.

Bc. Jana Daniela Šabatková

Lucie Turnová

Petr Tikman

 

Tajemník komise: Ing. Alexandra Janáčková

 

Komise pro sociálně právní ochranu dětí

Předseda: MUDr. Taťána Bretyšová

Zástupce předsedy: Mgr. Ivan Šaray

Členové:

MUDr. Kateřina Boudová

Pavlína Doušová

Mgr. Naděžda Blesková

PhDr. Miroslav Kadlec

Bc. Jakub Moudrý

 

Tajemník komise: Mgr. Šárka Vondrová

 

 

Komise pro projekt Zdravá MČ a MA 21

Předseda: Vladimír Hošek

Zástupce předsedy: Jiří Stibor

Členové:

Jaroslava Schmidtová

Anna Češpivová

Radim Šulc

Hana Moravcová

Mgr. Jitka Matěchová

Petr Baraník

Karolína Klímová

 

Tajemník komise: Ing. Lenka Tomsová

 

Komise majetku MČ Praha 20

Předseda: Ing. Vilém Čáp

Zástupce předsedy: Ing. Jan Tuvora

Členové:

Petra Švábová

Ing. Miloš Vacek

Jiří Spilka

 

Tajemník komise: Ing. Zdeněk Vavruška

 

_______________________________________________________________________

 

 

 

Redakční rada Hornopočernického zpravodaje

 

Předseda: Mgr. Jan Pištěk

Zástupce předsedy: Mgr. Zdeněk Sedláček

Členové:

Mgr. Alžběta Cibochová

Jan Brunner

Mgr. Iva Rosová

Klára Pazderková

Mgr. Petr Venclíček

 

Tajemník redakční rady HPZ: Kateřina Tremlová

 

_______________________________________________________________________

Výbory zastupitelstva MČ Praha 20

 

Finanční výbor

Předseda: Richard Stára

Členové:

Jiří Šebek
Ing. Zbyňek Římal
Ing. Tamara Spilková
Ing. Radim Třešňák
RNDr. Václav Exner, CSc.
Bc. Petr Růžička, DiS.

 

Tajemník finančního výboru: Zdeňka Hubínková

 

Kontrolní výbor

Předseda: Hana Moravcová

Členové:

JUDr. Milan Ďurica

Ing. Milan Herian

Ing. Miloš Vacek

Jan Brunner

Ing. David Forman

Bc. Ivan Liška

 

Tajemník kontrolního výboru: Eva Charvátová

 

Návrhový výbor

Předseda: Ing. Vilém Čáp

Členové:

Mgr. Jiří Beneda

Vladimír Hošek

Jana Hájková, BBA

Daria Češpivová

 

Tajemník návrhového výboru: Andrea Jandová

Prev Detektivní víkend na zámku
Next Zápis do mateřských škol