Simulace Evropského parlamentu

Simulace Evropského parlamentu

V pondělí 13. 6. se vydala pětičlenná delegace naší školy na simulaci Evropského parlamentu, která probíhala na Magistrátu hl. m. Prahy. Mohli jsme si zde vyzkoušet fungování opravdového Evropského parlamentu a jednání o ekonomických problémech Unie.

Náš program začal úvodním slovem europoslance z TOP 09 Jiřího Pospíšila a pak následovala přednáška od doktora filozofie Petra Sokola o fungování Evropského parlamentu. Následně si každý z nás vylosoval, jaké frakce bude součástí. Během oběda jsme si našli členy naší frakce a simulace mohla začít. Nejdřív jsme si museli zvolit předsedy a místopředsedy jednotlivých frakcí a předsedu a místopředsedu Evropského parlamentu. Dostali jsme rozhodnutí Evropské komise a naším úkolem jakožto frakce bylo navrhnout změny v již zmíněném rozhodnutí tak, jak by to nám (naší frakci) nejvíce vyhovovalo. Jednání bylo dlouhé, napínavé a po vytvoření koalice tří frakcí i konečné. Na závěr ale neprošel žádný z našich návrhů, protože na jeho přijetí bylo potřeba minimálně 43 hlasů. Získali jsme pouze 42. Ale ve finále jsme vůbec nebyli zklamaní. Tento den jsme si moc užili. Nejen, že jsme si mohli prohlédnout prostory sídla Magistrátu hlavního města Prahy, ale přiučili jsme se nové věci, nabyli nové zkušenosti a hlavně si zkusili, jak to v tom Evropském parlamentu probíhá. A takovými znalostmi se jen tak někdo nepochlubí.

Linda Krátká, sekunda A

Prev Léto v DDM
Next Zákaz požívání alkoholu na veřejných prostranstvích