Skauti staví klubovnu

Skauti staví klubovnu

O skautech z Horních Počernic jste si mohli za poslední roky ve Zpravodaji přečíst už hodně informací. Nejčastěji píšeme o víkendových akcích s dětmi, které jsou vždy plné zážitků. Měli bychom si ale představit i naši každodenní činnost.

neziskovky_skauti-stavi-klubovnu

Máme pět oddílů (světlušky, vlčata, skautky, skauti, roveři), které dohromady čítají 218 dětí, dále pak 50 vedoucích v dospělém věku. Každý oddíl má přes 40 registrovaných dětí, což je ve skautských oddílech neobvyklé. Oddíly mají týdně schůzky 1,5 – 2 hodiny dlouhé a schází se v areálu chvalského lomu ve dvou klubovnách. U chvalské fary mají klubovnu roveři. Klubovny jsou ale malé a zejména mladším oddílům světlušek a vlčat dělá problém se do nich vejít. V takovém počtu dětí, jaký se nám schází na schůzkách, se tísníme kolem stolu a hraní her, tvoření či vzdělávání je čím dál obtížnější. Skauti a skautky se schází sice v menších skupinách (zhruba po deseti dětech), mají však dohromady 7 družin, které se potřebují vejít do již napjatého harmonogramu našich kluboven. Pravidelně každý týden se zde konají 2 oddílové schůzky světlušek a vlčat, jednou až dvakrát za měsíc oddílové schůzky skautů a skautek. Jednak kvůli prostorám, ale také kvůli každoročnímu velkému zájmu dětí chodit do skauta, pociťujeme již několikátým rokem, že nám nezbývá než sehnat další místo, kde se scházet.

Hledáme tedy prostory či pozemek, na kterém bychom mohli začít stavět novou klubovnu. Jsme si vědomi, že jde o odvážný plán, který je finančně nákladný. Již několik let šetříme, abychom úspory mohli investovat do těchto záměrů. Máme také od Ústředí Junáka slíbenou bezúročnou půjčku v hodnotě 1 500 000 Kč. Ani toto bohužel nestačí pokrýt vše, co nás v nejbližších letech čeká.

Tímto chceme oslovit i vás, obyvatele Horních Počernic, o podporu našeho střediska jakýmkoli způsobem. Podpořit nás lze sdílením našich facebookových stránek, rozšířením povědomí o našem záměru nebo drobným finančním darem na transparentní účet zřízený pro stavbu nové klubovny. Pro získání podrobnějších informací také můžete kontaktovat naši střediskovou vedoucí Anežku Havránkovou (anezhavr@skaut.cz).

Věříme, že pro děti v Horních Počernicích otevíráme obzory, které již nejsou v této době samozřejmostí. Doufáme, že do budoucna nebudeme muset kvůli malým prostorám omezovat kapacity našich oddílů a že spolu s tím dokážeme udržet kvalitu naší práce s dětmi.

 

za vedení střediska: Mona Awwadová

Prev Z Chval zmizelo tři sta kilo odpadu
Next PRVNÍ KROKY DO KNIHOVNY