Skauting v době koronavirové

Skauting v době koronavirové

Dne 10. března bylo ústředím Junáka – českého skauta oznámeno, že je nezbytné k dalšímu dni pozastavit skautskou činnost, prozatím na dobu neurčitou. Pro nás to byl šok. Znamenalo to, že ze dne na den musely všechny oddíly rozeslat rodičům našich dětí e-mail s informací, že všechny výpravy, na které jsme měli odjet už v pátek, dále také schůzky a další akce, jsou do odvolání zrušené. Skauting má ale tu výhodu, že není jen běžným kroužkem, ale daleko více spíše stylem života. Zastavení činnosti tedy neznamenalo, že by vedoucí zaháleli, právě naopak! Začali naplňovat skautské heslo „Buď připraven!“ a přešli na on-line skauting. Jak to probíhalo?

Světlušky téměř okamžitě vytvořily on-line složku, do které dětem nahrávaly různé úkoly, videa nebo také namluvené kapitoly Foglarovek. Výsledkem těchto činností bylo mnoho fotek upečených buchet nebo také odborek, které si děti vyplnily s pomocí rodičů. Oproti tomu se skauti rozhodli, že jejich kluci budou plnit „koronavirový život“. Co to znamenalo? Byly jim posílány úkoly, kterými si mohli oživit a obohatit svůj denní program. Jednalo se o ranní rozcvičky, studené sprchy, dny bez sprostých slov, šití roušky nebo uvaření jídla pro celou rodinu. Vlčatům vedoucí posílali různé úkoly, které kluci mohli plnit i z domova. Skautky a roveři se rozhodli pro možnost on-line schůzek, díky kterým mohli alespoň část dne trávit se svými kamarády. Benjamínci byli takovým prolnutím všech oddílů – dětem nahrávali kapitoly knihy Pocahontas, vytvořili fotokoutek, ve kterém na dálku sdíleli své zážitky, připravovali chemické pokusy, ale také jednou za tři týdny se scházeli s dětmi on-line.

Pomalu ale jistě z této on-line verze přecházíme do verze off-line. Čekají nás totiž tábory, které budou mít trochu jinou atmosféru prodchnutou radostí, že se znovu vidíme naživo!

Za skautské středisko: Jan Haken

Prev Pro matky s dětmi v nouzi se otevírá nová střecha nad hlavou
Next Zkontrolujte si platnost osobních dokladů