Skautské léto

Skautské léto

Tak jako každý rok, i letos jsme využili období letních prázdnin a vyrazili na tábor. Letos se všech našich pět oddílů vydalo na naše domácí tábořiště nacházející se na krásné louce obklopené lesy, přibližně 3 km od hranic s naším západním sousedem poblíž obce Trojmezí u Aše.

skautske1

Nejdříve dorazil na tábořiště oddíl skautů. V době jejich příjezdu bylo tábořiště jen posekanou loukou s konstrukcí na kuchyň a bylo jen na nich, aby dali tábořiště do obytného stavu. S tímto nelehkým úkolem jim pomohli staří pardálové, kteří jim předávali cenné rady a zkušenosti. Během stavebních prací byl i čas na různé hry a etapový program. Skauti měli tábor na téma „Poslední Mohykán“ k čemuž se i patřičně oblékli a během celého tábora se vžili do role indiánů, kteří museli čelit kolonizátorům, jejich tajuplným plánům a jiné verbeži. Došlo i na přímá setkání s britskými kolonizátory, s nimiž domluva nebyla lehká, neboť neuměli naši řeč. Naštěstí se v našem kmeni nacházeli tací, kteří byli obdarování Velkým duchem a jejich řeč ovládali. Na tábořišti ale skauti nebyli sami. Po týdnu, to již byla všechna tee-pee, kuchyně a latríny postaveny, za nimi přijela vlčata, která měla tábor také na indiánské téma. Ta se rychle vžila do jejich způsobu bytí a každý večer se scházela v totemovém kruhu, kde společně rokovala.

skautske2

Po 14 dnech (u skautů po 21 dnech) bytí na táborové louce a jejím okolí hochy vystřídala děvčata. Nejdříve na tábořiště přijela ta nejmladší, světlušky. Ty měly za téma „Želvy Ninja“ a zachraňovaly náš svět před temnými úmysly pana Mozka. Zatímco se želvy učily umění plížení a běhu, kdesi v Českém lese začínaly své putování skautky, jakožto členky rytířů řádu Jedi. Výprava byla po čtyřech dnech objevena vojáky Impéria, kteří se rozhodli toto putování ukončit a seslali na ně prudké deště střídajíc se s krupobitím. Mladí jediové usoudili, že na tyto zbraně jsou krátcí a stáhli se na základnu, kterou obývaly přátelské želvy Ninja. Po řádném vycvičení želvy porazily Mozka a zabránily mu tak zničit Zemi. Naštěstí i rytíři řádu Jedi uštědřili Impériu tvrdou ránu, jenž mělo v plánu totéž, zničiti Zemi. Vše nakonec dobře dopadlo a tábořiště se stalo svědkem další etapové hry. To totiž přijeli roveři, jejichž táborovým tématem byla post-apokalyptická společnost. Ti si pharmaciebe.com během přebývání vyzkoušeli stavbu plavidla z dostupných materiálů, ukrývání se v lesním porostu a také pomáhali revírnici s odklízením potěžebních zbytků a obnovováním potočního koryta.

Během přebývání na tábořišti jsme se usvědčili v tom, že skaut, skautka, světluška, vlče či rover, jsou tvory nepromokavými umějíc žít v přírodě a i když jsou celí mokří tak stále mají nějaký důvod se smát.

Za skautské středisko,

Mona Awwadová

 

Prev Přála bych si, aby do DDM chodily děti rády
Next Vítáme vás, prváci!