Škola hrou s naší zahradou

Škola hrou s naší zahradou

ZŠ Spojenců – Na dobré věci si zvykáme rychle, a tak není divu, že mnohé z nich vnímáme jako samozřejmost. My, které učíme na ZŠ Spojenců již mnoho let, si často ani neuvědomujeme, jak výborné podmínky pro práci máme. Jednou z velkých předností naší školy je krásná zahrada. Letošní zářijové počasí nám umožnilo využít ji naplno, a tím alespoň trochu zpomalit přechod do školního režimu.

Hned první den jsme se jako obvykle sešli všichni pod majestátními lipami, starými jako škola sama a slavnostně zahájili nový školní rok. Ten bývá nejtěžší hlavně pro prvňáčky. A i když se většina z nich do školy těší, často zjišťují, že zvyknout si na nové prostředí, spolužáky a školní pravidla, není vždy jednoduché.

Letošní prvňáčci však měli tu výhodu, že část svého adaptačního období trávili v nově opravené venkovní učebně, kde se seznamovali s novým učivem, především s matematikou. Učili se nejen z učebnice, ale také skákáním či krokováním, a tak sečíst příklady do pěti už je pro ně jako nic. Sami si tak ověřili, že „kde začíná matika, není žádná panika“, a tak se pochopitelně velmi rychle dostavily i první úspěchy v podobě jedniček. Odpočatí z venku si pak velmi rychle osvojovali i všechny ostatní nezbytné dovednosti – například jak se chovat ve třídě, v šatně nebo v jídelně. Právem se pak mohli pochválit heslem naší školy a se zdravým sebevědomím si říct: „Zvládnu to.“

Zahradu jsme si užívali při výuce, během většiny velkých přestávek, ale hlavně v době, kdy děti navštěvují školní družinu, kterou se jim paní vychovatelky snažily co nejvíce zpestřit. Tři různá hřiště, prolézačky, borovicový lesík či skrýše ve stromech dávají dětem zapomenout na čas a alespoň na chvilku v nich vzbuzují dojem, že prázdniny ještě tak úplně neskončily.

Učitelky

Prev PODZIMNÍ POČERNICKÝ STREET FOOD FESTIVAL
Next Adaptační dny našich šesťáků