Školy v době koronavirové

Školy v době koronavirové

Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie

Stejně jako ve všech jiných středních školách i u nás skončila standardní výuka druhým březnovým úterým. Ze dne na den jsme tak byli vhozeni do vody a bylo nezbytné naučit se rychle plavat.

S výpočetní technikou se většina pedagogického sboru „kamarádí“ i v časech normálních, vybavení školy je po stránce IT velmi dobré. Běžně komunikujeme s našimi žáky prostřednictvím Moodle, případně mailů. I proto byla první týden výuka realizována především těmito kanály. Společně jsme ale hledali nějakou platformu, která by splňovala všechny naše požadavky s ohledem na distanční výuku a na niž by se mohla naše komunikace přesunout tak, aby nebyli studenti zatěžováni mnoha různými zdroji. Proto se již na konci prvního týdne, v neděli večer, chopil funkce školitele Mgr. Pavel Sovič a během dvou a půl hodinového online kurzu seznámil na tři desítky svých kolegů se základy práce v Microsoft Teams, což je platforma, která je součástí Office 365. Jako nejvhodnější jsme ji zvolili proto, že umožňuje vše, co při distanční výuce potřebujeme – týmovou práci, videohovory, textovou komunikaci, ukládání souborů, integraci dalších aplikací a také zadávání samostatné práce.

K tomu, abychom mohli výuku touto formou rozjet, bylo ale nutné zjistit, zda mají všichni naši žáci dostatečné vybavení pro práci v tomto prostředí. Proto udělali třídní učitelé rychlý průzkum ve svých třídách a zjistilo se, že je nutné opatřit 24 notebooků. S významnou finanční podporou MHMP je škola zakoupila a studentům byly zapůjčeny.

V tomto okamžiku máme čtyřtýdenní zkušenost s výukou na této platformě. Hodnotíme ji jako skvělou a na základě zpětné vazby od žáků víme, že vyhovuje i jim. Zároveň si ale uvědomujeme, že přímý kontakt mezi učitelem a žáky a především mezi žáky navzájem rozhodně nenahradí.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

 

Gymnázium Chodovická

Uzavření škol pro nás bylo velkou výzvou. Jak bez prodlení zajistit kontinuitu vzdělávacího procesu? Přechod k distanční výuce jsme zvládli díky komunikaci přes elektronický systém Bakaláři. Učitelé tak byli hned od počátku v kontaktu se svými třídami nejen prostřednictvím mailové korespondence, ale i skrze informace na tzv. nástěnce v Bakalářích. Zde zadávali žákům samostatnou práci, vkládali prezentace, odkazy na výuková videa atd. Ve velké míře začali také využívat nabídky řady nakladatelství a dalších organizací, které uvolnily zdarma své on-line učebnice, pracovní sešity atd.

Aby byla následně distanční výuka komfortnější pro všechny zúčastněné z hlediska přehlednosti, zpětné vazby i širších výukových možností (videohovory, kvízy apod.), podniklo vedení školy za vydatné podpory školních IT koordinátorů a správce sítě kroky k převedení výuky do prostředí G Suite (Google Classroom), které je přímo na on-line výuku zaměřené. Zpočátku nás bohužel brzdily technické i administrativní problémy, ale nakonec se zadařilo a nyní se již se svými žáky potkáváme ve virtuálních učebnách.

Využili jsme také nabídku finančního příspěvku našeho zřizovatele Magistrátu hl. m. Prahy. Pro žáky s nevyhovujícím PC vybavením jsme nakoupili notebooky, které jsme jim následně i s modemy pro internetové připojení na dobu trvání distanční výuky zapůjčili.

Současná doba je z hlediska vzdělávání náročná pro všechny – pedagogy, žáky i rodiče. Přesto (nebo možná právě proto) otevírá ale prostor pro reflexi, nabízí učitelům nové formy práce a žákům zvládnutí nových kompetencí, jako jsou samostatnost, disciplína, organizace práce.

Po měsíci „domácí“ výuky nastala i před nedávnem zřejmě nepříliš pravděpodobná situace. Velká část žáků nám píše, že už by se rádi vrátili do školy. A my jim to rádi věříme – jsme na tom totiž stejně!

Vedení gymnázia

 

ZŠ Ratibořická

To, co se zdálo vzdálenou budoucností, to, o čem jsme my, milovníci katastrofické literatury jen četli, se stalo ze dne na den skutečností. Zpráva o dočasném uzavření základních škol nás zasáhla jako blesk z čistého nebe. Avšak nezalekli jsme se a ihned jsme zahájili výuku na dálku. Naštěstí jsme již delší dobu zvyklí používat školní systém Bakaláři, jehož moduly Nástěnka či Domácí úkoly se staly prvními informačními kanály pro komunikaci mezi pedagogy, žáky i rodiči.

Bylo však jasné, že nová doba přináší nové možnosti. Tým školních IT specialistů se chopil příležitosti a pozval si do nové počítačové učebny k takřka individuální výuce v malých skupinkách nás, běžné uživatele z řad učitelů.

Zatímco srdce IT nadšenců zaplesala a jejich jindy poněkud zastřený zrak se rozjasnil, nám ostatním přibyly vrásky na čele, začali jsme zrychleně dýchat, usedli k počítačům, chopili se myší – a vrhli se do víru učeben Google Classroom. Virtuální kurzy pro jednotlivé vyučovací předměty vznikly neuvěřitelnou rychlostí. Zde zadáváme úkoly, zasíláme žákům materiály, komunikujeme, hodnotíme.

My, učitelé, hledáme stále nové možnosti jak zůstat v kontaktu se žáky. Někteří zůstávají na cestách prošlapaných a osvědčených, jiní se vydávají na cesty průzkumné. Část učitelek se vídává se svými žáčky tváří v tvář – i když jen přes kamery. Dalším se plní e-maily zprávami od žáků, na které obratem odpovídají.

Stále objevujeme a vylepšujeme možnosti výuky na dálku – uvědomujeme si, že současná situace je pro nás výzvou i příležitostí.

Uvědomujeme si, že bez rodičů, kterým k jejich pracovním a osobním povinnostem přibyly i povinnosti učitelské, by výuka na dálku úspěšná nebyla.

Žáci, rodiče, učitelé, společně to zvládneme!

 

Radka Hubálková, učitelka ZŠ Ratibořická

 

ZŠ Bártlova

Uzavření škol i naši školu překvapilo za běhu, v podstatě druhý týden po
jarních prázdninách. Nastala pro nás zcela nová situace jak v komunikaci s
rodiči, tak i se žáky. Celá situace stmelila jednotlivé pedagogy a jejich
asistenty. Učíme se pracovat novými způsoby a využívat jiné formy práce.
Velká část žáků naší školy situaci nechápe a nerozumí, proč nechodí do
školy. Chtěli bychom proto poděkovat rodičům za jejich trpělivost a pomoc
dětem s plněním zadaných prací. Víme, že bez nich by to prostě nešlo.
Uvědomujeme si, že uzavření škol je velkým zásahem do běžného chodu rodin.
Jedná se o novou životní zkušenost, ze které si do budoucna pokusíme vzít
jen to dobré. Do dalších dnů přejeme všem pevné zdraví a už se moc těšíme na
naše žáky.

Za kolektiv pracovníků ZŠ Bártlova: Pavlína Čuřínová, ředitelka

 

ZŠ Spojenců

Škola bez dětí je tichá a smutná. Všechny překvapila zpráva o uzavření škol. S distančním vzděláváním jsme neměli žádné zkušenosti, pro všechny je to nové. Situace není těžká jen pro učitele, ale hlavně pro rodiče. Mnozí mají home office, třeba tři školáky a jeden počítač. Snažíme se podle slov pana ministra nikoho nepřetěžovat, hlavně opakovat a když hodnotit, tak kladně.

Na naší škole probíhá výuka různými způsoby. Pravidelně informujeme rodiče o probírané látce e-mailem. Některé paní učitelky vyučují přes „Školu v pyžamu”, kde učitel jednoduše zadá, spravuje a hodnotí zadané úkoly. Rodičům ulehčí práci v tom, že nemusí složitě zkoumat, který úkol ještě zbývá s dítětem vypracovat, nebo jakým způsobem jej odevzdat. Systém také umožňuje učiteli potřebnou látku nahrát na video a vysvětlit učivo žákům na dálku. Některé statečné paní učitelky se nahrávají na video a takto komunikují s rodiči i žáky. Některé méně statečné intenzivně vyhledávají výuková videa na internetu. Někdo ke komunikaci s rodiči a žáky využívá i FB a pro individuální přístup Messenger. Některé paní učitelky jsou s dětmi a rodiči v kontaktu přes Skype. Využíváme různé výukové programy na internetu k výkladu a procvičování látky, např. Školákov, Skolazvesela, websnadno, Matika.in, umimecesky, mojecestina a spousty jiných.

Učitelky ZŠ Spojenců

 

FZŠ Chodovická

Svět ohrožuje neznámé zlo. Situace z akčních filmů se stala každodenní realitou. Po jarních prázdninách jsme se smíšenými pocity vnímali zprávy o šířícím se nebezpečném koronaviru. 11. března vláda rozhodla o preventivním uzavření škol, následovala další karanténní opatření v celé republice. V mimořádné situaci musíme vyřešit problém, jak zabezpečit žákům kvalitní vzdělání v prostředí domova. Co nejrychleji se adaptovat na nové podmínky. On-line výuka,  classroom, e-učebnice, audiovizuální výukové programy, projekt ČT edu, JSNS (Jeden svět na školách)…

Spojení bylo obnoveno, spolupráce pokračuje. Přijímací zkoušky byly přesunuty na termín 14 dnů po znovuotevření škol. Tato doba znamená zkoušku odolnosti pro nás všechny, snažit se zachovat klid, dělat smysluplné věci, navzdory omezením karantény si umět najít důvod k radosti. Učitelé, žáci, rodiče! Podpořme se vzájemně, společně vše zvládneme!

 

Anna Vavřincová, FZŠ Chodovická

 

ZŠ Stoliňská

Dosud jsme vždy ve Zpravodaji informovali Počernické o tom, co vše ve škole dělali naši žáci, jaké akce chystáme pro rodiče, čeho se nám podařilo dosáhnout. Dneska je tomu jinak, protože informujeme i naše žáky, kteří se od 11. března rozhodnutím vlády učí z domova. Žáky učíme on-line, máme i provizorní rozvrh on-line výuky, a naše vize je, abychom měli stabilní on-line rozvrh hodin, dle kterého budeme pravidelně vyučovat. Jednoduše napsáno, pravidelná výuka formou on-line ve všech třídách. Naše první on-line výuka nebyla tou skutečnou výukou, byla spíš podporou žáků, jejich ujištěním, že nám tady ve škole moc chybí a že se na ně moc těšíme. Dnes už skutečně on-line učíme a dle vás rodičů je to posun vpřed. Škola bez žáků je smutná. Tímto moc děkujeme panu Václavu Moravcovi z Horních Počernic, který nám velmi ochotně pomohl on-line vyučování „rozjet“ a trpělivě opravoval naše „přešlapy“ v dosud neznámém virtuálním světě. V této výjimečné situaci se učí nejen žáci, ale i učitelé. Musím všem učitelům vyjádřit obdiv, jak se dokázali s novou situací vyrovnat a ochotně se stále učí učit ve virtuálním prostředí. Poděkování patří určitě i rodičům našich žáků, jak za stávajících okolností s námi spolupracují, dávají nám zpětnou vazbu a společně se svými dětmi plní zadané úkoly. Všichni se rychle adaptovali na novou situaci, která ještě nikdy v našem školství nebyla. A je to situace, na kterou nikdo z nás nebyl připraven materiálně a ani psychicky. Ale škola není vždy jen učení, někteří učitelé a paní vychovatelky školní družiny využívají čas, kdy jsme ve škole bez žáků, k jejímu zkrášlení, aby žákům po návratu do školních lavic byla ještě krásnějším prostředím. Tak milí žáci, můžete se těšit na novou výzdobu chodeb, předělanou školní knihovnu, namalovaný velký pohled do vesmíru na školní chodbě, na strom s knihobudkou a ještě jedno velké překvapení, které má vztah k naší vlasti. Zmiňují se o něm naše pověsti, je poutním místem a bude zdobit prostor školní chodby. Autorkou obrazu toho místa bude… Uhádnete to?

Na závěr nezbývá než ještě jednou poděkovat všem zúčastněným za vynikající spolupráci; snad za nás všechny mohu vyslovit i přání, aby tato výjimečná situace co možná nejdříve skončila, a všichni jsme se zase mohli vrátit do školních lavic, a k dnes tolik chybějícím všedním školním dnům, kdy se nic neděje a školní rok plyne dle plánů, pořádají se výlety, soutěže, cyklistické kurzy, zahraniční zájezdy, exkurze a mnoho dalšího. Tak pevné zdraví vám všem a moc děkujeme za podporu, spolupráci a za to, že vás máme.

Martin Březina, ZŠ Stoliňská

 

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola se také zapojila do distančního vzdělávání. Učitelé používají pro komunikaci s žáky a pro vyučování na dálku nejvíce Skype, WhatsApp, telefon a e-mail. Posílají si navzájem noty, nahrávky, někteří dle možností vyučují on-line. Učitelé výtvarného oboru posílají žákům různá zadání a tipy na tvorbu v domácím prostředí.

 

Libor Zíka, ZUŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prev PŘIPOMNĚLI JSEM SI 75 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Next Všem maminkám přejeme krásný Den matek