(Skoro) normální začátek školního roku

(Skoro) normální začátek školního roku

Druhé pololetí loňského školního roku bylo v naší škole, stejně jako v celé společnosti, poznamenáno epidemií covid-19. Zdánlivě normální průběh maturit vybízel k optimistickým představám, že v novém školním roce už bude vše jako dřív. Ještě v přípravném týdnu to tak opravdu vypadalo.

Jedinou výjimečnou záležitostí byla schůzka rodičů budoucích prváků, kteří se sešli nejen v neobvyklém termínu, ale povinně také v rouškách. Kromě seznámení s třídními učiteli a celým vedením školy se tu dozvěděli důležité informace o provozu školní jídelny či domova mládeže, o výuce cizích jazyků nebo o systému výchovného a kariérního poradenství ve škole. Padla tu i nejdůležitější informace – adaptační kurz v Žihli i letos proběhne.

Prvního září se ve škole sešli všichni studenti, na doporučení nadřízených orgánů a ředitele školy se někteří z nich a mnozí pedagogové pohybovali ve společných prostorách v rouškách či respirátorech.

Jedeme se adaptovat

Adaptační kurz považujeme za zásadní součást života našich žáků, proto jsme s velkou úlevou uvítali možnost ho uspořádat i tentokrát. Zařízení v Žihli-Poustkách se i v době koronavirové jeví jako naprosto vhodné pro pobyt více než dvou set studentů prvního ročníku. Absolutní většinu času totiž tráví venku, letos i díky nádhernému počasí.

Pět dnů aktivit, které slouží ke stmelení nových kolektivů, se plně osvědčilo i letos. Naši nováčci si vyzkoušeli individuální i týmové hry, sporty, o nichž doposud možná jen slyšeli, zazpívali si při karaoke večeru, předvedli své talenty v jedné ze soutěží, opekli si špekáčky u táboráku, ale získali i mnohé důležité informace o práci školního psychologa nebo výchovných poradkyň. V samostatných blocích se prváci setkali s ředitelem školy PhDr. Romanem Liškou a jeho zástupkyní Mgr. Šárkou Flašíkovou, která je seznámila mimo jiné i s různými strategiemi učení.

Pobyt si i letos všichni užili a my, pedagogové, věříme, že opět přispěl k tomu, aby se naši studenti ve svých třídách i v celé škole cítili opravdu dobře.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Prev Adaptační kurz 2020
Next VOLEBNÍ MÍSTNOSTI OTEVÍRÁME OPĚT V PÁTEK V 14:00