SKP HoPo slaví 18. narozeniny

SKP HoPo slaví 18. narozeniny

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice existuje již 18 let. Během této doby se nabízené sociální služby postupně rozšiřovaly či redukovaly s ohledem na společenské potřeby a vývoj v České republice. Jedna služba se však v průběhu let stala stěžejní a neměnnou: je to Azylový dům pro rodiny s dětmi.

19x

Zařízení tohoto domu poskytuje služby široké cílové skupině, do které spadají oba rodiče s dětmi, samotné matky a otcové s dětmi, pěstouni s dětmi, ženy v 8. a 9. měsíci těhotenství a rodiny připravující se na návrat dětí do péče. Cílem služby je poskytnout přechodné ubytování, zázemí a podporu, která je směřována k řešení nepříznivé situace spojené se ztrátou bydlení. Program je specifický tím, že se snaží podpořit zachování celistvé rodinu a obnovu její narušené funkce.

Azylový dům má kapacitu 84 lůžek a disponuje možností poskytnout ubytování až osmičlenné rodině. Služba je poskytována na dobu maximálně jednoho roku. Uživatelé se podílejí na správě azylového domu a je na ně přenášena spoluzodpovědnost za úklid a správu jednotlivých ubytovacích zařízení i další povinnosti vyplývající z působení v programu. Tento model komunitního života prohlubuje dovednosti a návyky potřebné k běžné integraci do společnosti. V rámci azylového domu jsou uživatelům k dispozici také služby psychologické a duchovní.

52

Práce s cílovou skupinou klientů azylového domu není jednoduchá, často se jedná o jedince, v jejichž osobní historii se objevují patologické jevy v podobě domácího násilí či různých forem závislostí. Mnozí klienti prožili dětství v nefunkčních rodinách nebo v dětských domovech a výchovných ústavech. Mají tendenci opakovat prožitý rodinný model a chování, které zažili u svých rodičů. Jde o generaci, která z velké většiny neviděla fungovat soběstačnou rodinu. Většina z nich bere za normální, že rodina žije z dávek pomoci v hmotné nouzi a svou situaci nijak neřeší. Je těžké v takovém prostředí hledat motivaci pro řádnou školní docházku nebo zdravé ambice v pracovním a osobním životě. V rámci individuální práce s rodinou se v našem azylovém domě pokoušíme u otců či partnerů prohlubovat pracovní návyky a schopnosti finančně zaopatřit rodinu. Pracujeme také na zvyšování finanční gramotnosti a na schopnosti hospodařit s penězi. Dále na otce i matky působíme tak, aby znali svá práva a povinnosti ve vztahu ke společnosti, u matek klademe důraz na podporu kompetencí v péči o dítě. Program azylového domu se nicméně snaží působit na zodpovědnou výchovu a rozvoj aktivního rodičovství u obou rodičů. Děti jsou zde pravidelně doučovány a podporovány ve školní docházce. Sociální pracovníci se však snaží přenášet zodpovědnost za pomoc s domácí přípravou dětí na rodiče, aby se tento potřebný návyk zachoval i po ukončení pobytu v azylovém domě.

Během minulého roku jsme nabídli dětem z azylového domu několik nových volnočasových aktivit. Je to především výuka angličtiny pro školní i předškolní děti, kterou zajišťuje americká dobrovolnice Carol Marcum. Kromě základů anglického jazyka se zde děti učí komunikovat, koncentrovat se a pracovat ve skupině. Na angličtinu navazuje projekt „ Z azylu do pohádky“. Tuto aktivitu navrhla Gabriela Selingerová spolu s Janou Hájkovou, která je dobrovolnicí a podporovatelkou SKP HOPO. Společný projekt byl vybrán a podpořen firmou T-Mobile, díky níž vznikla v prostorách počítačové učebny čítárna a knihovna. V ní čtou dobrovolníci jeden den v týdnu dětem pohádky. Jednou měsíčně zde probíhá i veřejné čtení, jehož se účastní nejrůznější známé osobnosti.

Obyvatelé našeho azylového domu se potýkají s velkými problémy, jež se stěží daří vyřešit během jejich ročního pobytu v naší službě. Daří se však nastartovat pozitivní změny v některých oblastech, jako je osvojování pracovních návyků, zlepšení školní docházky a prospěchu dětí, orientace a komunikace s úřady, znalost vlastních práv a povinností, finanční gramotnost a schopnost hospodaření a plánování. V rámci sociální služby azylového domu se snažíme pomoci nacházet pro rodiny následné bydlení. A tak se podařilo v roce 2016 jedné rodině získat sociální byt. Na vyřízení žádosti čekali více než rok a půl. Doufáme, že v tomto roce dostanou podobnou šanci i další rodiny.

Pavel Kholl, vedoucí azylového domu SKP HOPO

Prev Poděkování firmě Skanska
Next Omezení provozu Ekonomického odboru

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment