Sladká tečka na konec

Sladká tečka na konec

Říká se, že „konec dobrý, všechno dobré“ a pro svépravickou školu to platí obzvlášť. Po náročném školním roce jsme si v jeho závěru užili hned několik pozitivních událostí, a to na všech úrovních našeho školního života.

Všichni žáci se zúčastnili mnoha pěkných akcí, z nichž mezi nejzajímavější patřil program o včelách, který pro druháky a čtvrťáky připravilo komunitní centrum Mumraj. Děti se zábavnou formou dozvěděly, jak takový úl vypadá a jak to v něm chodí, kdo všechno zde žije a jaké má úkoly. Zkusily si práci včelaře, vyrobily si svíčku a viděly, že spolupráce včel při výrobě medu dokáže zázraky.

Zato starší žáci, tedy páťáci, si píli včeliček museli vyzkoušet v praxi. Nejen že se mnozí z nich usilovně připravovali na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia, někteří se také zúčastnili matematické olympiády. Do obvodního kola postoupilo šest dětí, z nichž tři byly úspěšní řešitelé. Ze všech jejich úspěchů jsme měli radost, ale největší nám udělala Elvína Tůmová, která se umístila na prvním místě z padesáti zúčastněných.

Avšak největší důvod k radosti, je dokončení půdní vestavby. Celý školní rok to na naší škole vypadalo spíš jako ve včelím úle, ale výsledek stojí za to. Vznikly zde tři krásné, prosvětlené místnosti, poskytující zázemí pro děti i dospělé. Jedna z nich bude sloužit jako gymnastický sálek na taneční kroužky, školní cvičení či pro odpolední programy družiny. Druhou místnost využijeme jako odbornou učebnu anglického jazyka a ve třetí zřídíme knihovnu, čítárnu, relaxační koutek a prostor pro odpolední mimoškolní aktivity. O prázdninách se bude ještě celá škola malovat, ale 1. září přivítáme děti do nového a čistého prostředí. Vždyť také doufáme, že bude moci proběhnout Den otevřených dveří a vy se na tu krásu přijdete podívat.

Učitelky ZŠ Spojenců

 

 

 

Prev Slavnostní vernisáž výstavy – Pohádkový svět
Next NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022