Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (též Velikonoční neděle nebo Boží hod velikonoční) je
největší slavností křesťanského církevního roku, při níž se slaví Kristovo Vzkříšení,
vítězství nad smrtí a vykoupení celého lidstva. Oslava Velikonoc bezprostředně trvá po
celý velikonoční oktáv (osm dní) do druhé neděle velikonoční.

Kristus vstal z mrtvých za svítání “prvního dne v týdnu”, neboli “prvního dne po sobotě” (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Jako křesťané věříme, že svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo a definitivně lidem otevřel cestu k Bohu, k plnosti života s Bohem. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému “lámání chleba” (“mši svaté”) a tento den nazvali “dnem Páně”. Každá neděle v roce je tedy “oslavou Velikonoc” – zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského činu. Jedině z něho můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.

jana-_zpravodaj_web

Prev Bílá sobota
Next Stavební akce s dopadem na dopravu v hlavním městě od 3.4.2018 do 15.4.2018