Slavnostní otevření knihovny

Slavnostní otevření knihovny

Místní veřejná knihovna letos slaví 112 let a ke svým narozeninám si nadělila krásný dárek. Po dlouhých dvou letech rekonstrukce se včera přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor, navíc po dlouhé době konečně do vlastních.

1-53

“Pokud se ohlédneme do historie vzniku knihovny v naší obci, dostaneme se do roku 1905 ve Chvalech za starostování pana Václava Šplechnera. Vznik obecní knihovny v původní obci Svépravice není dochován, ale je zřejmé, že k němu došlo až po vydání zákona o povinnosti zřizovat knihovny v roce 1921. V kronikách se uvádí, že ve spojených obcích Horní Počernice a Čertousy má obecní knihovna 930 svazků. Působení knihoven v původních obcích přetrvávalo i po jejich spojení v jednu v roce 1947 s tím rozdílem, že hornopočernická se stala hlavní a knihovny ve Chvalech a Svépravicích byly pobočkami. Společné ale měly to, že všechny byly umístěny v pronajatých ne zcela vhodných prostorách.

1-59

V roce 1954 dostala knihovna první profesionální knihovnici. Paní Jiřina Kubelková byla nejenom odborně vzdělaná, ale s osobním zaujetím, morální úrovní se hluboko na dlouhá léta zapsala do povědomí čtenářů. Působila jako vedoucí knihovny do roku 1977. V roce 1975 dostala knihovna nové prostory v zakoupeném domě na Náchodské ulici č.p. 644 (kousek od semaforů u nádraží). Po odchodu paní Kubelkové nastoupila paní Mgr. Barbora Šrámková. Pod jejím vedením se knihovna posouvala dál. Kromě již zavedených akcí začala uskutečňovat meziknihovní výpůjční službu a opatřovat odborné publikace, skripta pro studium a periodika. Dalšími knihovnicemi byly Štěpánka Zrcková a Hana Holá.

1-80

Po změně politického systému v roce 1989 zájem o četbu jako takovou poklesl, ale ne nadlouho. V roce 1991 knihovna zaznamenala prudký zájem o publikace ke studiu cizích jazyků, včetně slovníků, cestovatelské příručky, mapy – především do západních zemí. Dům, ve kterém knihovna sídlí, se jeví opět jako nedostačující. Chybí místa ke studiu, depozitář. Také se přidal restituční nárok, který vyvolal potřebu rychlého přemístění knihovny do jiných prostor. V té době vyvstal obecný problém způsobený chybějící legislativou o knihovnách v nových podmínkách. Existence veřejných knihoven v obcích byla ponechána dobré vůli zřizovatelů. V naší obci byly podmínky pro knihovnu příznivé.

1-62

Počátkem roku 1993 začala adaptace v prostorách bývalého Domu služeb II na Náchodské 754. Ještě téhož roku se otevírala. Nová ekonomická situace ale negativně poznamenala všechny knihovny především prudkým cenovým vzrůstem knih, ale i nákladů na jejich provoz a údržbu. Pomocnou ruku nám podala MK v Praze. Do dlouhodobého bezplatného pronájmu jsme dostali dva nové počítače, tiskárnu a knihovnický program Clavius. Byl to začátek nové etapy knihovny – automatizace knižního fondu.

1-49

V lednu 2004 dochází k organizační změně a knihovna se začleňuje pod DDM, jehož ředitelkou je Kateřina Francová. Dochází k personálním změnám, odchází paní Šrámková a paní Zrzková, vzniká nový tým knihovnic. Získáváme prostory pro vybudování dětského odd. Rozšiřuje se okruh působení i mimo knihovnu, v Domě s pečovatalskou službou, v Bethesdě na Chvalech. Od září 2005 je knihovna plně automatizována.

1-47

Od druhého pololetí 2008 se naše knihovna stává samostatnou příspěvkovou organizací. Je to významný předěl, jsme samostatní, ale jsme v bezúplatném nájmu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Úřad do budovy neinvestuje, ani jí neudržuje. Začíná snaha o získání budovy do majetku obce, což se po dlouhých vyjednávání konečně daří a dnes máme knihovnu nejen krásně zrekonstruovanou, ale konečně i v majetku naší městské části,” řekla na včerejším slavnostním zahájení ředitelka knihovny, paní Božena Beňová.

1-87

Věříme, že si do krásných nových prostor knihovny najdou cestu i nový čtenáři.

Kompletní fotogalerii ze slavnostního otevření naleznete ZDE.

Prev Hlavolamy v uličkách starého města
Next Nábor malých fotbalistů

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment