SLAVNOSTNÍ VYSAZENÍ LÍPY

SLAVNOSTNÍ VYSAZENÍ LÍPY

Každoročně se na našem gymnáziu odehrává Projekt Občan, kdy si kvarta vybere nějaké společenské téma, kterému se pak následující pololetí věnuje. Naše třída kvarta A si po dlouhém rozhodování jako své téma vybrala Pomoc životnímu prostředí. Jedná se o velmi závažný problém, o kterém se hodně mluví, ale pro který nemáme žádné jednoznačné řešení. Náš projekt se zaměřuje především na vodní zdroje a jejich okolí. V rámci našeho úsilí o zlepšení prostředí Horních Počernic jsme 25. listopadu ve spolupráci s Úřadem městské části Praha 20 slavnostně vysadili lípu, která bude připomínat také 30. výročí založení našeho gymnázia. Pokud byste se chtěli vydat na procházku a na lípu se podívat, najdete ji naproti autobusové zastávce Komárovská u Divadla Horní Počernice. Společně jsme se také už dvakrát vydali uklízet okolí rybníků ve Svépravicích. Byli byste překvapeni, kolik plechovek od nápojů, lahví a jiného odpadu jsme nasbírali. Tímto bychom také chtěli poděkovat vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 Mgr. Věře Bidlové za její pomoc.

Kamila Potůčková, kvarta A

Prev Jak se volilo v Horních Počernicích
Next Leden v DDM