Služba pro naše seniory

Služba pro naše seniory

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc osobám, nebo rodinám s dětmi, které se z důvodu věku nebo zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc jiné osoby. Nabízíme každému našemu uživateli individuálně sestavený komplex služeb, který je poskytován v domácnosti uživatele, nebo v jeho sociálním prostředí.

Mezi nejvíce využívané úkony patří poskytnutí stravy. Tento úkon zahrnuje dovoz hotového jídla, pomoc s jeho podáním, ohřátí vlastního připraveného jídla, příprava snídaně a svačin, uvaření a podání čaje nebo kávy a podobně. Často se využívá také úkon pomoc při zajištění chodu domácnosti, kdy je možné žádat zajištění nákupů, vyzvednutí léků v lékárnách, vyžehlení a vyprání prádla nebo pomoc s menším úklidem. V poslední době roste také zájem o úkon pomoc s osobní hygienou, kdy se poskytuje podle schopností a možností uživatele koupel ve vaně, sprchování, případně mytí na lůžku (v tomto případě je ale nutné, aby byla ze strany uživatele zajištěna polohovací postel). Velmi žádaný je také úkon doprovázení, tedy zajištění doprovodu uživatele dle jeho osobní potřeby k lékaři, na úřady, do banky, na poštu atd.

K poskytování služby přistupujeme s vědomím, že každý z nás je jedinečná osobnost a každý tedy potřebuje trochu jinou formu pomoci. Považujeme za důležité vědět, zda jsou naši uživatelé se službou spokojeni, co funguje dobře a co by bylo potřeba případně změnit. Z tohoto důvodu byl koncem roku 2021 mezi našimi občany, kteří využívají Pečovatelskou službu Městské části

Praha 20, proveden tradiční dotazníkový průzkum. Zaměřil se na zjištění spokojenosti s poskytovanými službami a jejich kvalitou. Děkujeme všem, kteří nám věnovali část svého času a průzkumu se zúčastnili.

Průzkum přinesl řadu pozitivních informací, které se pro nás staly další motivací v oblasti poskytování pečovatelské služby. V oblasti kvality práce našich zaměstnanců bylo zjištěno, že jsou uživatelé služby velmi spokojení, velmi pozitivně hodnotí přístup našich zaměstnanců a jejich chování k nim, stejně tak vysoce hodnotí kvalitu a spolehlivost služby. Uživatele jsme požádali, aby službu a naše zaměstnance ohodnotili vlastními slovy.  Z velkého množství příjemných hodnocení vybíráme například tyto: jsou vstřícní, empatičtí, slušní, milí a ochotní. Naše zaměstnance tato slova ocenění velmi potěšila. Další dobrou zprávou, která vyplynula z dotazníkového průzkumu, bylo zjištění, že většina našich uživatelů by naši službu svým známým a přátelům doporučila. Samozřejmě jsme obdrželi také podněty ke zlepšení poskytování naší služby, například v oblasti dodávaných obědů. Naše služba obědy nepřipravuje, ale nakupuje od firmy GZD, s. r. o. Vaše připomínky se snažíme okamžitě po jejich obdržení řešit přímo s dodavateli obědů a vždy žádáme o nápravu kritizovaného stavu.

Další podnět vyplynul ze zjištění, že někteří z uživatelů uvedli, že by si v případě potřeby kontaktovat službu nebyli jisti na koho se obrátit. Tuto informaci považujeme za velmi důležitou, a proto níže uvádíme dostupné kontakty na Pečovatelskou službu Městské části Praha 20:

 

koordinátorka a vedoucí pečovatelské služby: Mgr. Olga Švrčulová, telefon: 724 829 333, e-mail: olga_svrculova@pocernice.cz;

vedoucí Odboru sociálních věcí a školství: Ing. Monika Brzkovská, telefon: 604 554 194, e-mail monika_brzkovska@pocernice.cz.

 

Adresa pro písemný kontakt:

Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice.

Schránky důvěry pečovatelské služby se nachází u vchodu do budovy Úřadu MČ Praha 20, Jívanská 635 a u Domu s pečovatelskou službou, Třebešovská 17.

Závěrem bychom za naši službu chtěli poděkovat všem uživatelům a jejich rodinám za skvělou spolupráci, pochopení a podporu v posledních dvou pandemických letech, kdy jsme všichni byli nuceni přizpůsobovat se mnoha nenadálým změnám a přísným opatřením.

Poděkování patří i mé kolegyni Heleně Hamplové z odboru za pomoc se zpracováním dotazníkového průzkumu a sepsáním tohoto článku.

Olga Švrčulová, vedoucí oddělení pečovatelské služby

 

 

Prev Březen v Mumraji
Next Můj svět – obrazy Pavla Koťana