Služba pro seniory

Služba pro seniory

Pro většinu lidí je velmi těžké si přiznat, že některé činnosti už sami snadno nezvládají a potřebují tedy pomoc. Pomoc seniorům, kteří již nejsou plně soběstační, je dlouhodobou náplní práce zaměstnanců Pečovatelské služby MČ Praha 20.

senior

Pečovatelská služba MČ Praha 20 se snaží podat pomocnou ruku tam, kde již starším lidem síly docházejí. Službu poskytuje na celém území městské části a uživateli jsou lidé především seniorského věku, kteří potřebují pomoc s různými činnostmi, které sami z důvodu věku nebo nemoci nemohou zvládnout.

Služba se poskytuje každý všední den přímo u uživatele doma. Zaměstnanci pečovatelské služby k poskytování péče přistupují s vědomím, že každý je jedinečný, a proto bude každý potřebovat jinou formu pomoci. Pro spokojenost příjemce služby je velmi důležité vzájemné projednání způsobu a míry péče, tedy kdy a jak bude služba poskytována. Službu poskytují pracovníci v sociálních službách – pečovatelky, které se pravidelně vzdělávají, mají přehled o možnostech pomoci, umí komunikovat a hlavně dovedou pomoci. Dokážou pomoci nejen se zajištěním obědů, s nákupem, s pochůzkami pro léky, nebo s menším úklidem, ale dovedou podpořit seniora v řešení jeho problémů a často jsou jeho oporou při řešení složitých životních situací.

Pečovatelská služba městské části Praha 20 sídlí v budově Úřadu městské části, Jívanská 635. Kontakt na koordinátorku pečovatelské služby Mgr. Olgu Švrčulovou: 724 829 333.

 

Olga Švrčulová,  vedoucí oddělení pečovatelské služby

Prev Únor v DDM
Next Podaná ruka: Pulse Fitness Club