Sněm starostů

Sněm starostů

V prosinci jsem se účastnil Sněmu starostů městských částí Praha 1 – Praha 22, na kterém jsme přijali usnesení, o kterém bych vás rád informoval. Současný příspěvek na jednoho žáka při financování mateřských a základních škol činí 3 200 Kč. Sněm starostů požaduje navýšit tento příspěvek na 10 000 Kč, což bude pro naši Městskou část Praha 20 finanční přínos o 15 033 100 Kč navíc. To v praxi znamená, že naše městská část bude moci s touto sumou počítat a plánovat tak investiční akce ve školských zařízeních do budoucna a ne jako to bylo dosud. Společně tak doufáme, že zastupitelé hl. m. Prahy nám tento návrh podpoří. Za konstruktivní diskusi velice děkuji zúčastněným kolegyním starostkám a kolegům starostům městských částí, zvláště pak panu Mgr. Tomáši Portlíkovi, starostovi MČ Prahy 9 za organizaci a předsedání Sněmu.

Petr Měšťan, starosta

 

 

 

 

Prev Počernice na svoje obrození teprve čekají
Next Poděkování dárcům