Staňte se členem poradního orgánu Rady městské části Praha 20

Staňte se členem poradního orgánu Rady městské části Praha 20

Rada městské části Praha 20 zřídila jako své poradní orgány odborné komise. Každá z komisí je plánovaná jako devítičlenná, vč. předsedy a místopředsedy.

Rada městské části Praha 20 tímto vyzývá občany Horních Počernic, aby v případě zájmu o práci v některé z komisí posílali svůj motivační dopis, vč. shrnutí svých odborných znalostí a praxe na adresu Úřadu městské části Praha 20, Jívanská 647/10, Praha 9 193 21, nebo na email: urad@pocernice.cz do 6. 12. 2018.

K zaslání svých nominací byla vyzvána také všechna politická uskupení, která se účastnila voleb do Zastupitelstva městské části Praha 20.

Rada městské části Praha 20 o složení jednotlivých komisí rozhodne na svém zasedání dne 13.12.2018.

Pro volební období 2018 – 2022 byly zřízeny tyto komise:

Komise bytová, sociálně zdravotní a protidrogová

Komise výstavby a územního rozvoje

Komise životního prostředí

Komise dopravy

Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

Komise kultury a zahraniční spolupráce

Komise pro sociálně právní ochranu dětí

Komise pro projekt Zdravá MČ a MA 21

Prev VÁNOČNÍ STROM PRO CHVALSKOU TVRZ
Next Středisko Oheň vám děkuje!