Starostka přivítala své kolegy z partnerských měst Mions a Brunsbüttelu

Starostka přivítala své kolegy z partnerských měst Mions a Brunsbüttelu

Krátce po vítězství Emmanuela Macrona ve francouzských presidentských volbách jsme v Horních Počernicích přivítali starosty z obou našich partnerských měst ve Francii a v Německu – Clauda Cohena a Stefana Mohrdiecka – v doprovodu radních a členů zahraničních výborů, kteří se o kontakty mezi městy starají. Podobně jako představitelé obou jmenovaných zemí, také naši dva starostové se shodli na tom, že dobrý vztah Francie a Německa je zásadní pro celou Evropskou unii a proto ovlivňuje i dění v ostatních členských státech, tedy i u nás.

 1-82

Partnerská spolupráce našich měst trvá už jedenáct let a spočívá v pravidelném setkávání radních, zastupitelů, zástupců škol, příspěvkových či neziskových organizací a spolků, především však občanů. V delegacích z obou měst byli tentokrát radní a zastupitelé, kteří se zajímali o školství, sport a volný čas. Prohlídka mateřského centra MUM, Chvalského zámku, jednání o výměnných pobytech žáků základních škol a studentů SOŠ pro administrativu Evropské unie, pracovní setkání se starostkou naší městské části Hanou Moravcovou, to vše bylo součástí třídenního programu našich hostů. Jak uvedl starosta Mions Claude Cohen ve svém projevu při oficiálním setkání, “od založení výboru pro partnerství v roce 2006 jsme postupně byli svědky stále rostoucí vzájemné spolupráce, učili jsme se jedni od druhých a vytvořili blízké přátelství našich zemí, na které jme dnes právem hrdí.”

Výjimečným zážitkem bylo pro naše hosty odhalení Lavičky Václava Havla před Divadlem Horní Počernice za účasti ministra kultury ČR Daniela Hermana, velice ocenili i prohlídku Pražského židovského města nebo varhanní koncert v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

claude-cohen_hanka_stefan

Spolupráce mezi Horními Počernicemi, městy Brunsbüttel a Mions jednoznačně prokázala během dlouhé doby své existence přínos pro porozumění, posilování občanské účasti na veřejném životě a podporu integrace Evropské unie. 

“Chtěl bych především poděkovat vedení všech tří radnic, předchozích i stávajících, že uvedli v život tento výbor a otevřeli tím cestu k naší spolupráci. Chci také poděkovat všem dobrovolníkům, díky nimž se přátelství mezi našimi městy může i nadále rozvíjet, vždyť stejné barvy francouzské a české vlajky zdobí naše radnice,” uvedl Claude Cohen a zároveň poděkoval Výboru pro partnerství Prahy 20 za podporu, kterou Francouzům projevili po atentátech v letech 2015 a 2016.

 

“Jsme všichni občané Evropy, vyznáváme společné hodnoty, máme společné zkušenosti, stejné cítění. Každý z nás přispíváme svým dílem k vytvoření sjednocené Evropy i světa,” dodal jeho kolega, starosta města Brunsbüttel Stefan Mohrdieck, který očekává, že díky čerstvému kontaktu s francouzským partnerským městem Mions získá naše trojstranná spolupráce novou dynamiku.

Dana Mojžíšová, zastupitelka Šance pro Počernice

Prev Memoriál M. Široké 2017
Next Medaile z Přeboru Prahy

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment