Startuje další ročník Zelených oáz. Bezmála milion a půl korun pomůže vrátit přírodu do měst

Startuje další ročník Zelených oáz. Bezmála milion a půl korun pomůže vrátit přírodu do měst
Od 30. srpna do 31. října mohou obce, školy, spolky a další organizace získat celkem 1,4 milionu korun v rámci čtvrtého ročníku grantového programu Zelené oázy. Grantová podpora vyhlášená Nadací Partnerství a společností MOL Česká republika pomáhá navrátit zeleň a vodní prvky do městského prostoru. Jednotliví žadatelé mohou na svůj projekt získat 25 až 140 tisíc korun. Všechny informace o grantovém programu jsou dostupné na webové adrese www.zelene-oazy.cz.
environmental-protection-326923_960_720
„Každoročně nás těší velký zájem veřejnosti, kdy vybíráme ze stovek přihlášených projektů. Aktivní občané a obce se stávají v posledních velmi suchých letech klíčovými hráči, kteří pomáhají zmírňovat důsledky oteplování sídel a nedostatku vody ve městech i krajině. Jejich projekty navíc kultivují zanedbané nebo opomíjené lokality a přispívají k posílení sousedských vazeb a odpovědnosti místních obyvatel k prostředí, ve kterém sami žijí,“ uvádí Tomáš Pavlík, který je ve společnosti MOL Česká republika odpovědný za CSR aktivity.
Cíle výzvy směřují k tvorbě a úpravě zelených veřejných prostranství, přírodních a komunitních zahrad, lepší péči o přírodně hodnotné lokality jako jsou remízky, meze nebo květnaté louky nebo směřují k obnově a rozšiřování starých sadů. Vedle krajinářských zásahů granty pomáhají s lepším hospodařením s vodou v obci, jako je čištění vodních ploch, sběr a využití dešťovky, přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů.
Podle ředitele Nadace Partnerství jsou tyto projekty klíčové z důvodu adaptace měst na změny klimatu a udržení vody ve městech. „Každé i jakkoliv malé opatření, které vrací zeleň nebo zadržuje vodu v urbanizovaném prostoru, pomáhá snižovat negativní dopady klimatických změn. Například ochlazovat okolí za letních veder nebo zpomalovat odtok za přívalových dešťů a zadrženou vodu hospodárně využívat. Je potřeba, aby se česká města a obce na změny klimatu postupně připravovala a adaptovala,“ uzavírá ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.
Z grantového programu Zelené oázy mohou obce, školy nebo další instituce financovat například nákup sazenic, potřebného materiálu jako nářadí, kůly nebo pletivo, dále odborné poradenství či přípravu a tisk výukových a propagačních materiálů. Vítězné projekty budou známy 13. února 2019, podpoření žadatelé mohou své záměry uvést v život od března do listopadu následujícího roku.
Prev Na úřad přes internet
Next Jenštejnská Pětka