Stoliňská v Poslanecké sněmovně

Stoliňská v Poslanecké sněmovně

V pondělí 21. ledna navštívila třída 9. A naší školy Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. Celá akce se uskutečnila pod záštitou předsedy bezpečnostního výboru, pana poslance Radka Kotena, na základě nabídky pana Vrzáně, asistenta poslance a současně zástupce našeho žáka.

skoly_stolinska2

Prohlídka se uskutečnila v době, kdy ve Sněmovně neprobíhalo zasedání, takže jsme naší návštěvou nikoho nerušili. Na začátku bylo poutavé seznámení s historií parlamentarismu a teprve následně se naše početná skupina vydala pod vedením paní průvodkyně po jednotlivých prostorách Sněmovny. Nutno říci, že všechny překvapilo, o jak rozsáhlý komplex budov se jedná. Pro nás, kteří jsme uvedené prostory navštívili poprvé, to byla nepřehledná změť chodeb, zákoutí, místností a schodišť, takže jsme se snažili hlavně nezabloudit. Třebaže se jednalo o exkurzi zajištěnou na základě „spřízněné osoby“, museli jsme i tak respektovat bezpečnostní pravidla. Před vlastním vstupem do komplexu jsme museli projít bezpečnostní kontrolou.  Přesto, že byli žáci opakovaně poučeni ohledně nevhodných věcí, vyskytly se předměty, které kontrolou neprošly – jednalo se o školní kružítka i malé nožíky na ořezávání tužek. Tyto předměty musely být odevzdány a žákům byly vráceny po skončení prohlídky. Už toto představovalo pro naše žáky nevšední zážitek.

skoly_stolinska1

Paní průvodkyně nás provázela jednotlivými částmi Sněmovny a u každé pokládala pár kontrolních otázek, zaměřených hlavně na dějepis a občanskou výchovu. Jako celek naše třída obstála se ctí, třebaže někteří vlivem rozrušení nedokázali odpovědět ani na nejzákladnější otázky. Díky přítomnosti pana Vrzáně, který celou prohlídku absolvoval s námi, jsme se dostali i do prostor, kde se běžně prohlídky nekonají, a sice přímo do místnosti, kde probíhají vlastní zasedání. Žáci tak mohli zažít atmosféru místa, kde se rozhoduje o zákonech naší země. Paní průvodkyně nám vše ochotně vysvětlila – technické zázemí, podmínky, za kterých se dá hlasovat, na co si musejí poslanci dát při hlasování pozor i význam jednotlivých symbolů na hlasovacím zařízení. Celkově na nás prohlídka velmi zapůsobila a i žáci, kteří jindy projevují svůj temperament, byli zcela pohlceni atmosférou prostředí. Na všechny to zapůsobilo velkým dojmem. Pevně doufám, že i pro ostatní byl dojem z naší třídy pozitivní. Z exkurze jsme si odnesli nezapomenutelné zážitky a poznatky, které žákům pomohly k pochopení souvislostí, které panují v demokratických státech. Nakonec jsme byli pozváni na oběd a musím podotknout, že ve Sněmovně vaří stejně dobrá jídla, jako u nás ve školní kuchyni. Na závěr bych rád touto cestou poděkoval panu Vrzáňovi za uskutečnění této exkurze.

Vladislav Jůza, třídní učitel IX. A

 

Prev ODPRODEJ MOTOCYKLU – SKŮTR
Next VČELÍ MOR V LYSOLAJÍCH: VETERINÁRNÍ SPRÁVA NAŘIZUJE CHOVATELŮM OPATŘENÍ